Muziek is voor de Nederlander Titus Kroon een passie. En dan vooral Engelse pop. In zijn vrije tijd speelt hij vaak gitaar of komponeert hij zelfs. Muziek is meer dan een hobby, want de direkteur van de Virgin Megastore (cd's, video's en ander entertainment) die op 3 november aanstaande in Brussel de deuren opent, heeft er zijn beroep van gemaakt.
...

Muziek is voor de Nederlander Titus Kroon een passie. En dan vooral Engelse pop. In zijn vrije tijd speelt hij vaak gitaar of komponeert hij zelfs. Muziek is meer dan een hobby, want de direkteur van de Virgin Megastore (cd's, video's en ander entertainment) die op 3 november aanstaande in Brussel de deuren opent, heeft er zijn beroep van gemaakt.Reeds tijdens zijn studies Franse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij een studentenjob in een platenwinkel. "Nadien heb ik een ietwat bizar trajekt gevolgd, via een reeks tijdelijke jobs, " vertelt Kroon, die tot zijn vijfentwintigste diverse administratieve funkties vervult in banken en daarna als bediende werkte voor een investeringsadvizeur. De jongeman, die enkel over een taalkundige vorming beschikt, beslist marketinglessen te volgen. "Na drie jaar zag ik in dat die job niet voor mij bestemd was. Ik wou terugkeren naar de muziek. Toen vernam ik dat Virgin Megastore zich in Amsterdam ging vestigen. "In 1992 begint hij er als verkoper, om daarna afdelingshoofd te worden, na het overhaaste vertrek van de verantwoordelijke voor de videospelletjes. "Ik had niet de minste ervaring in die sektor, maar men vertrouwde mij, " herinnert hij zich nostalgisch. Een afdeling besturen, voor de aankopen zorgen en een team leiden, allerlei verantwoordelijkheden die hij moet dragen, vooral omdat hij snel assistant manager en product manager wordt.Blijkbaar heeft zijn werk bij Virgin Megastore zijn oversten overtuigd : begin 1994 bieden ze hem de leiding aan van de winkel in Frankfurt. Een promotie of een vergiftigd geschenk ? De winkel kampt met zware moeilijkheden. "Het was een zeer moeilijke funktie. Er waren medewerkers ontslagen, de omzet daalde. Er moest een enorme inspanning geleverd worden. " De reddingspoging duurt niet lang en Virgin moet anderhalf jaar later sluiten.Volgens Kroon is die mislukking grotendeels te wijten aan de zware konkurrentie op de Duitse markt, de beperking van openingsuren van de handelszaken in het weekend (tot 14 uur 's zaterdags), de hoge lonen en de huurprijzen. " Voor de Virgin Megastore in Brussel zouden de huurkosten maar één derde bedragen van die in Frankfurt.Kroon beseft dat de Belgische markt zich ook niet gemakkelijk zal laten veroveren. Maar hij is vol vertrouwen : "Wij willen ons differentiëren ten opzichte van onze konkurrenten. Ik denk dat onze organizatie flexibeler is en beter aangepast aan de behoeften van de jongeren. " Er komt zeker geen prijzenoorlog, benadrukt de direkteur van de Virgin Megastore. Dat zou de sektor te veel schade berokkenen. Kroon wil veeleer mikken op de kwaliteit van de diensten, het aanbod van nieuwe produkten en de specializatie van een produktengamma dat gericht is op de jongeren, ook al blijft de aankoopkracht van deze doelgroep vrij bescheiden.TITUS KROON (VIRGIN MEGASTORE)"Er komt zeker geen prijzenoorlog. "