Vandaag bestaan er niet minder dan veertien mogelijke situaties waarin werknemers beschermd kunnen zijn tegen ontslag. Zo zijn alle mandatarissen - inclusief hun plaatsvervangers - binnen de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de vakbondsafvaardiging wettelijk beschermd.
...

Vandaag bestaan er niet minder dan veertien mogelijke situaties waarin werknemers beschermd kunnen zijn tegen ontslag. Zo zijn alle mandatarissen - inclusief hun plaatsvervangers - binnen de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de vakbondsafvaardiging wettelijk beschermd.Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo): "In de sector van de drukkerijen en de grafische kunsten kan dat percentage theoretisch oplopen tot 80,2% van het totale personeelsbestand. Daar heeft elk van de drie vakbonden in een onderneming met 101 werknemers recht op drie afgevaardigden. Voeg daarbij per vakbond de twaalf kandidaat-leden voor de ondernemingsraad en de twaalf kandidaat-leden voor het CPBW, en je komt uit op 81 beschermde werknemers op 101. En dan willen de vakbonden nog een ondernemingsraad en een CPBW vanaf respectievelijk vijftig en twintig werknemers. Op die manier kun je in sommige gevallen gedurende vier jaar de facto niemand ontslaan. Dat is toch complete waanzin." Daarom pleit Unizo voor een beperking van het huidige systeem tot 50% van de plaatsvervangers binnen de overlegorganen, en een bescherming van slechts twee jaar voor de niet-verkozen kandidaten. Wat het aantal vakbondsafgevaardigden betreft, stelt de werkgeversfederatie voor om een maximum van 10% van het totale personeelsbestand in te voeren (met een minimum van één vertegenwoordiger per vakbond). "Concreet betekent dit dat in het voorbeeld van daarnet het aantal beschermde werknemers twee jaar na de sociale verkiezingen teruggebracht wordt van 81 naar 27," aldus Peeters. "Wegens dezelfde redenen ziet Unizo het huidige wetsontwerp ter bescherming van de zogenaamde preventieadviseurs binnen bedrijven vanaf twintig werknemers niet zitten."Ook werknemers die tegen hun werkgever een rechtsvordering instellen wegens ongelijke behandeling of pesterijen, mogen niet ongemotiveerd de laan worden uitgestuurd. In dat geval pleit Unizo voor de afschaffing van de mogelijkheid tot reïntegratie tijdens de procedure. Peeters: "Op dat ogenblik is de relatie met de collega's of de werkgever zodanig verzuurd dat verdere samenwerking onmogelijk wordt. Bovendien is het voor de betrokken werknemer aangewezen dat hij of zij zo snel mogelijk een andere job vindt."E.P. [{ssquf}]