Niemand die er nog aan twijfelt: crowdfunding (particuliere fondsenwerving via het internet) is in opmars. Maar wie bedrijven wil financieren met de bedoeling winst te maken, moet bepaalde regels respecteren of op zijn minst enkele voorzorgen nemen, afhankelijk van de aard van de financiering. Zo blijkt het model van het pas gelanceerde platform MyFirstCompany.com grondig te verschillen van zijn 'concurrent' Mymicroinvest.com, die zich als volgende opmaakt om de markt te betreden.
...

Niemand die er nog aan twijfelt: crowdfunding (particuliere fondsenwerving via het internet) is in opmars. Maar wie bedrijven wil financieren met de bedoeling winst te maken, moet bepaalde regels respecteren of op zijn minst enkele voorzorgen nemen, afhankelijk van de aard van de financiering. Zo blijkt het model van het pas gelanceerde platform MyFirstCompany.com grondig te verschillen van zijn 'concurrent' Mymicroinvest.com, die zich als volgende opmaakt om de markt te betreden. Zoals Jean-Michel Van Cottem van de FSMA (de opvolger van de CBFA) beklemtoont, is crowdfundig een relatief nieuw fenomeen, dat niet binnen de bestaande regelgeving valt. "Microfinanciering - met relatief lage investeringsbedragen en eenvoudige projecten, zoals vaak het geval is in de artistieke sector - valt niet binnen de wettelijke voorschriften. Maar financieringsrondes van meer dan 100.000 euro in het publieke domein - dat wil zeggen gericht tot meer dan honderd mensen, wat logischerwijze het geval is als de communicatie via het internet verloopt - vallen automatisch onder het 'openbaar beroep op het spaarwezen'. Dat betekent dat er een prospectus moet worden uitgegeven. Dat kan een struikelblok zijn voor de crowdfundingsites die nu worden opgericht." MyFirstCompany opteert daarom voor eerder kleinschalige financieringsoperaties. "Wij blijven altijd onder de 100.000 euro en hoeven dus geen prospectus in te dienen bij de FSMA", legt medeoprichter Xavier Scheuer uit. "We zijn dan ook niet financieel verantwoordelijk voor de investeringen die via onze bemiddeling tot stand komen. Onze rol is om ondernemers en investeerders met elkaar in contact te brengen, de fondsenwerving te organiseren en jonge ondernemers bij te staan in hun ontwikkeling. Wij bieden hen trouwens ook juridische standaarddocumenten aan, en diensten zoals het maken van een website of een videofilm." Mymicroinvest mikt op grotere uitgiftes, zowel voor starters als voor groeibedrijven. Die strategische keuze is complex en moet in zijn regelgevende context worden geplaatst, zegt initiatiefnemer Guillaume Desclée. "We willen de competenties van de particuliere intekenaars en de professionele investeerders bundelen om de best mogelijke start-ups te selecteren. De analyse van de projecten is doorslaggevend: we zullen zowel het concept als de financiële draagkracht van het bedrijf onderzoeken voor we ermee in zee gaan." De doelstelling van Mymicroinvest is duidelijk: particulieren een projectanalyse van even goede kwaliteit aanbieden als professionele investeerders. "Het zal trouwens om een formule van co-investering gaan: Mymicroinvest investeert ook zelf." Dat moet de kleine investeerder geruststellen. Particulieren die investeren via MyFirstCompany hebben die garantie niet. Om het goede verloop van de financieringsoperaties te garanderen, laten Philippe Hijazin en Xavier Scheuer, de jonge Brusselse ondernemers achter het initiatief, zich niettemin omringen met financiële en juridische raadgevers zoals Bank van Breda en advocatenkantoor Thales. "Wij analyseren de ingediende projecten vanuit vier invalshoeken voor we ze op ons platform aanbieden: de competenties van de ondernemer, de voorstelling van het project, het groeipotentieel binnen het jaar en het vermogen om waarde te genereren. Het geld van de intekenaars wordt geblokkeerd op een rekening op naam van de ondernemer bij Bank van Breda, die ons ook helpt bij het selecteren van de projecten", zegt Scheuer. Als het beoogde kapitaal niet wordt gehaald, krijgen de intekenaars hun bijdrage integraal terug. "De ondernemer in kwestie weet dan dat het publiek niet helemaal overtuigd is van zijn idee. En ondanks alles levert het hem een mooie zichtbaarheid op." Wordt de vooropgestelde som wel binnengehaald, dan ziet MyFirstCompany af van alle verdere verantwoordelijkheid voor de relatie tussen de ondernemer en de geldschieters. "We geven geen rendementswaarborg en komen niet tussenbeide bij de overdracht van de participaties", zegt Scheuer. Die keuze kan vragen oproepen, want de rol van een aandeelhouder mag niet licht worden opgevat en omvat zowel rechten - in dit geval stemrecht - als plichten. Jean-Michel Van Cottem van de FSMA beaamt: "Ook wie niet onder het openbaar beroep op het spaarwezen valt, moet een aantal verplichtingen nakomen. De regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid blijven uiteraard van toepassing. De initiatiefnemers van de crowdfundingsites moeten alle betrokken partijen daar duidelijk over informeren." CAMILLE VAN VYVEAls het beoogde kapitaal niet wordt gehaald, krijgen de intekenaars hun bijdrage integraal terug.