Het advocatenkantoor Ius Laboris, specialist in sociaalzekerheids- en arbeidsrecht, krijgt er een Amerikaanse poot bij met Seyfarth, Shaw, Fairwather & Geraldson. Zo wordt het geesteskind van Thierry Claeys wereldwijd met 700 advocaten in tien landen de grootste nichespeler in de adviesverlening en geschillenbeslechting in werknemersrecht.
...

Het advocatenkantoor Ius Laboris, specialist in sociaalzekerheids- en arbeidsrecht, krijgt er een Amerikaanse poot bij met Seyfarth, Shaw, Fairwather & Geraldson. Zo wordt het geesteskind van Thierry Claeys wereldwijd met 700 advocaten in tien landen de grootste nichespeler in de adviesverlening en geschillenbeslechting in werknemersrecht. Ius Laboris is een samenwerkingsverband van negen Europese advocatenkantoren, waaronder het Brusselse Claeys & Engels. Het biedt oplossingen aan bedrijven die wereldwijd te maken hebben met ontslagen, werknemersvoordelen en expatriats. Ook personeelsbeheer is onderhevig aan de globalisering. "Zo'n netwerk van lokaal geïntegreerde kantoren is een noodzaak voor ons type van advies," meent Thierry Claeys. "Het bedrijfsrecht wordt internationaal gedicteerd door Angelsaksische kantoren. Sociale en arbeidskwesties daarentegen zijn nationaal gekleurd, want onderhevig aan dwingend recht. Daar kan je contractueel niet aan sleutelen."Martin Golub (Seyfarth Shaw, Brussel) beaamt dat Amerikaanse cliënten helemaal de draad kwijtraken door Europese eigenaardigheden. "Een voorbeeld? Het onrechtmatig ontslag is in de VS onbestaand als wettelijk instrument om vergoedingen af te dwingen voor de rechtbank. De formule-Claeys ( nvdr - een standaardregel van Thierry Claeys voor de berekening van opzegvergoedingen van bedienden) vloekt met het Amerikaanse beginsel dat een werknemer steeds kan worden ontslagen, tenzij dat discriminerend gebeurt of in strijd met de regels van het arbeidscontract." Het omgekeerde is ook waar. Chris Engels, de tweede naamgever van Claeys & Engels, was enkele jaren praktijkjurist in de States, waar hij te maken had (als adviseur) met rechtszaken in verband met sexual harassment (ongewenste intimiteiten). "Voor Europese bedrijfsleiders is de Amerikaanse praktijk inzake discriminatie onbegrijpelijk," weet hij. "Voor je het weet, bots je er op miljoenenclaims. Typisch Amerikaans is ook het brede gamma aan fiscaal attractieve werknemersvoordelen, die het gebrek aan sociale zekerheid compenseren." Volgens Engels groeien de Europese en Amerikaanse rechtspraktijk naar elkaar toe. De Amerikaanse laisser faire-mentaliteit wordt gemilderd door wetten die zwakkere werknemers (ouderen, ongeschoolden, vrouwen) beschermen en door contractuele standaardclausules. De Europese bedrijven worden dan weer geconfronteerd met typisch Amerikaanse non-discrimination-principes. "We nemen elkaars gewoonten over," aldus Martin Golub. "De wederzijdse ervaringen geven toegevoegde waarde aan de transatlantische juridische samenwerking." Ongewenste intimiteiten zijn big business voor advocaten, zegt hij. "Een flink deel van onze omzet wordt gegenereerd door bedrijven die met sexual harassment worden geconfronteerd." H.B. [{ssquf}]