De nucleaire sector beleeft moeilijke tijden. Dat geldt ook voor Areva, de wereldmarktleider in kernenergie, maar het Franse bedrijf heeft een aantal troeven tegenover de concurrentie. De belangrijkste troef is dat het een 'one nuclear shop' is, die alles aanbiedt wat te maken heeft met nucleaire energie. Maar liefst 95 procent van alle kernfaciliteiten in de wereld is klant bij Areva.
...

De nucleaire sector beleeft moeilijke tijden. Dat geldt ook voor Areva, de wereldmarktleider in kernenergie, maar het Franse bedrijf heeft een aantal troeven tegenover de concurrentie. De belangrijkste troef is dat het een 'one nuclear shop' is, die alles aanbiedt wat te maken heeft met nucleaire energie. Maar liefst 95 procent van alle kernfaciliteiten in de wereld is klant bij Areva. Om te beginnen is het de eigenaar of de mede-uitbater van enkele uraniummijnen (8 % van de groepsomzet in het eerste kwartaal van 2014). Samen met Cameco baat Areva de McArthur River-mijn uit, de grootste uraniummijn ter wereld (30 % Areva, 70 % Cameco). Daarmee behoort Areva tot de top drie van de uraniumproducenten in de wereld. Daarnaast is er de front-endactiviteit, waarbij uranium wordt verrijkt en omgezet in nucleaire brandstof (31 % groepsomzet). De belangrijkste divisie is reactoren en services (39 % groepsomzet). Die activiteiten omvatten, naast de bouw van nieuwe reactoren, vooral het onderhoud van bestaande reactoren in heel de wereld. 18 procent van de groepsomzet komt van de back-endafdeling, die vooral nucleair afval verwerkt (transport, recyclage). Tot slot is er de divisie hernieuwbare energie (4 % groepsomzet). Het is een wissel op de toekomst voor Areva, al valt de rendabiliteit voorlopig tegen. De koers van het aandeel staat sinds dit voorjaar onder druk door de tegenvallende resultaten van 2013 en de weinig bemoedigende vooruitzichten voor 2014. Areva realiseerde vorig jaar een omzetgroei van 6,4 procent tot 9,24 miljard euro en een bedrijfskasstroom (ebitda) van 1,04 miljard euro, terwijl het een ebitda van minstens 1,1 miljard euro in het vooruitzicht had gesteld. Bovendien werd flink wat afgeschreven en presteerde de kleine afdeling hernieuwbare energie bijzonder zwak, zodat Areva een nettoverlies van 494 miljoen euro moest opbiechten. Wel is er een vrije kasstroom van 204 miljoen euro, een van de doelstellingen voor het boekjaar 2013. Dat Areva bekendmaakte dat het in 2014 een omzetgroei van 2 à 5 procent verwacht -- zwakker dan in 2013 -- was een forse teleurstelling voor de markten. Ook de trading-update over het eerste kwartaal, met een omzetdaling van 17,3 procent tot 1,78 miljard euro, was weinig bemoedigend. Het management zei wel dat de sterke euro de omzet voor 18 miljoen euro had gedrukt. Maar positief is dat er een orderboek van 40,2 miljard euro is, of ruim vier jaar omzetten. Het aandeel is koopwaardig, al zal het enige tijd vergen eer de rendabiliteit terugkeert. Daarom is dit enkel een aandeel voor langetermijnbeleggers. DANNY REWEGHS