PORTAALSITES

smallbusiness.yahoo.com
...

smallbusiness.yahoo.com www.apce.com www.vlaanderen.be www.startersservice.be Om de stevigste sites over de oprichting van een onderneming te vinden, moet u buiten België gaan kijken. Het Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE) in Frankrijk en de site van Yahoo! voor kleine ondernemingen hebben een ruim aanbod aan advies en diensten, die ook in België nuttig kunnen zijn. Het zijn uitstekende uitgangspunten die aangevuld kunnen worden met lokale sites over financiering of juridische en administratieve formaliteiten. De Franse site verspreidt studies en raad en biedt de ondernemer een webgids aan. Het is en blijft echter een site van een overheidsagentschap. De theorie drijft boven. De rijkdom aan informatie maakt het echter allemaal iets minder droog. De Engelstalige site van Yahoo! is zonder meer directer en doeltreffender, maar u moet er wel terdege in grasduinen en er zitten nogal wat publicitaire diensten tussen. Het onderdeel Resources is goed opgesteld, vooral waar het over het businessplan gaat ( business planning, marketing planning), en ver verwijderd van de soms gekunstelde presentatie die men op de Europese sites aantreft. De nieuwe portaalsite van de Vlaamse overheid biedt ook de nodige info voor (startende) ondernemers, maar is allesbehalve gebruiksvriendelijk. Startersservice is een dienst van Unizo, de belangenbehartiger van zelfstandigen en KMO's, met interessante artikels die zich wel alleen tot startende ondernemers richten. + Zeer overvloedige sites. - De internationale informatie is niet altijd op ons land van toepas- sing. www.rcsec.org/pai In het Frans en het Engels. Gratis maar u moet zich registreren. www.bvassociation.org www.evca.com De Belgische en Europese federaties van durfkapitalisten. www.lentreprise.com Frans on-linemagazine met een interessant gedeelte over de oprichting van een onderneming. www.inc.com Inc, het magazine van de Amerikaanse KMO. Boordevol ideeën. mineco. fgov. be/homepull_nl. htm Informatie gegeven door de FOD Economie. www.uwe.be/guideweb Een selectie van links uitgekozen door de Union Wallonne des Entreprises, in het Frans. www.hrsquare.be De Vlaamse site over arbeidsrelaties en personeelsmanagement. www.cetelem.com Interessante informatie over de consumptiepatronen in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. Interessant voor de distributiesector. www.svmb.be Nieuws en advies over sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het artikel van de week is interessant, maar komt spijtig genoeg niet in een archief terecht. www.bmb-bbm.org De officiële registratiedatabank van alle in de Benelux geregistreerde merken. De hele database kan gratis doorzocht worden, al moet u de wat verwarde lay-out erbij nemen. Toch kan een opzoeking vooraf u veel verdere problemen besparen. www.pouseele.be/opricht.htm Een eenvoudige site met rechttoe-rechtaaninformatie. Op de webstek van deze bedrijfsrevisor vindt u een checklist voor startende ondernemers. Waar moet u aan denken, welke documenten moet u in uw bezit hebben, welke documenten moet u bij de bevoegde instanties aanvragen? Hoe stelt u het kapitaal samen en wie brengt wat in? Hoe stelt u het bedrijfsplan op en welke rol is er voor de notaris? De antwoorden moet u natuurlijk zelf invullen, maar u zal alvast niet meer voor verassingen komen te staan. Het ontbreekt spijtig genoeg wel aan links (bijvoorbeeld naar de verschillende administraties). www.mesotten.be/aftrekbare_kosten.htm Droog maar nuttig: een grote tabel met de graad waarin - voor bepaalde uitgaven - de inkomstenbelasting en BTW aftrekbaar zijn. www.zi-biz.be Nieuws voor ondernemers, via de website of regelmatig in uw mailbox. Met bovendien webtips van zakelijke surfers. www.entreworld.org Nieuws, links en tips voor beginnende ondernemers in de VS. Wettelijke aspecten laten zich niet zomaar vertalen, maar een groot deel van de informatie is universeel en inspirerend genoeg om ook hier nuttig te zijn. www.markantvzw.be Markant is een Belgisch netwerk voor ondernemende vrouwen. De site is nogal karig met informatie.creation-pme.wallonie.be Deze site beschrijft op een systematische wijze elke stap die leidt tot de oprichting van een onderneming en dat vanuit elk denkbaar oogpunt: het businessplan (inclusief een volledig voorbeeld), de keuze van een juridisch statuut (zelfstandige, vennootschap), de vereiste formaliteiten, de financieringsmogelijkheden (inbegrepen een lijst van investerings- en andere durfkapitaalfondsen) en de beschikbare steun. + Heel wat informatie. - Kurkdroge, administratieve site. www.waban.be www.fbn.be www.business-angels-connect.be www.clubbusinessangels.com Dit is een reeks Belgische en buitenlandse sites van business angels, particulieren die jonge ondernemers willen helpen bij de opstart van hun zaak. Waban en Bamms zien het eerder zitten in Wallonië, FBN in Vlaanderen. Business-angels-connect interesseert zich dan weer vooral voor Brussel, maar we blijven in België. Deze sites bieden informatie over het netwerk van business angels. De Club Business Angels is van Franse origine en biedt een klein pluspunt: wat algemene informatie en modellen, zoals dat van een pact met de aandeelhouders. www.idiootidee.nl Niet zo gek, zo'n instituut voor idiote ideeën. Het werd ooit in volle ernst opgericht in Nederland. Wie lid wil worden, kan zijn suggesties insturen over allerlei onderwerpen. Onder de ideeën die al uitgedokterd werden: het nieuwe beroep van consument creëren om de werklozen weer aan het werk te zetten. Iets meer serieus is het voorstel om managers enkele uren per jaar uit te zenden om de vragen van de klanten te beantwoorden. europa.eu.int/business De site Dialoog met bedrijfsleven (sic) is een one-stoploket op zichzelf. Het is echter vooral een kiosk die uitpuilt van de informatie en het loont beslist de moeite er eens een kijkje te nemen. De bezoeker krijgt er informatie over de Europese openbare aanbestedingen en de wijze waarop een offerte moet ingediend worden, over het beroep dat men eventueel kan doen op financiering door de Europese Unie, over de verweermiddelen en over de regels van de interne markt. Wel wat compact. + Centraal informatiepunt dat toeganke- lijker is dan de site van de Europese Commissie. - Wat verwarrend en niet echt operationeel. www.sopres.be Site van een firma die adressenbestanden verkoopt voor mailings. Op de site wordt ook wat interessante informatie geboden over de sociaal-economische samenstelling (inkomen, leeftijdsspreiding enz.) van de verschillende wijken, wat nuttig kan zijn voor het vastleggen van een vestiging of om beter te vatten waar uw cliënteel zich bevindt. De rubriek Goodies bevat ook een programma waarmee kaarten van België opgeroepen kunnen worden en waarop de zones te zien zijn waar zich de grootste concentratie bevindt van mensen met eenzelfde familienaam. Misschien minder nuttig, maar toch amusant. Nederlands, Frans en Engels. www.managernet.nl Een Nederlandse webstek gewijd aan problemen in verband met het management en de organisatie van ondernemingen. Een site waarin de nieuwe psychologische problemen aangekaart worden die ontstaan zijn uit de grotere individualisering van het management en de gevolgen van fusies. Kortom, vooral zaken die te maken hebben met het management van personen. Een creatie van het vormingsbureau Schouten en Nelissen. + Eenvoudige en directe site. - Niet zo heldere structuur. Raphael Cockx / raphael.cockx@trends.be / Bruno Leijnse / Robert van Apeldoorn / robert.van.apeldoo