Nog altijd doet de prille term social auditing op de eerste plaats denken aan ondernemingen als Opnieuw & Co, het in 1995 opgerichte Lierse kringloopbedrijf. De bekommernis voor het milieu en een eigenzinnige visie op ondernemen worden er gecombineerd met heuse ondernemingszin. Het bedrijf geeft ook kansen aan mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Precies die zorg lag aan de basis van de Gentse chocoladebewerker Duet. Ook dit invoegbedrijf wil illustrer...

Nog altijd doet de prille term social auditing op de eerste plaats denken aan ondernemingen als Opnieuw & Co, het in 1995 opgerichte Lierse kringloopbedrijf. De bekommernis voor het milieu en een eigenzinnige visie op ondernemen worden er gecombineerd met heuse ondernemingszin. Het bedrijf geeft ook kansen aan mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Precies die zorg lag aan de basis van de Gentse chocoladebewerker Duet. Ook dit invoegbedrijf wil illustreren dat economische rentabiliteit en professionele inschakeling van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden kunnen samengaan. Sociale bekommernissen en andere vormen van bedrijfsvoering die uitdrukkelijk rekening houden met bepaalde extra-zakelijke, maatschappelijke belangen, blijven evenwel niet beperkt tot kleinschalige ateliers. Neem nu gigant Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica. Naast farmaceutische nijverheid, is het concern ook actief in de professionele medische sector, medische apparatuur en consumentenproducten. De 166 bedrijven van de groep stellen wereldwijd rechtstreeks 80.000 mensen tewerk. Ook deze multinational past social auditing toe. Die aandacht wordt ook weerspiegeld in de kernwaarden, die voor samenhang zorgen in de sterk gedecentraliseerde groep. De voorbeelden worden toegelicht in Handleiding Social Auditing, het ontwikkelingsplan dat handelsingenieur en antropologe Els Reynaert schreef. Ze werkt als bedrijfsconsulente voor Hefboom. Deze vzw begeleidt en ondersteunt initiatieven "met een economisch en maatschappelijk verantwoord bedrijfsproject." Ook cosmeticaketen The Body Shop komt onvermijdelijk aan bod. Deze multinational wil de pionier van het ethisch ondernemen spelen, al heeft dit containerbegrip een veel langere geschiedenis. Reynaert beperkt zich evenwel niet tot een opsomming van voorbeelden. Ze reikt een stappenplan aan, een handboek om de audit te implementeren in alle geïnteresseerde bedrijven. Haar pleidooi: "Er zijn vele redenen waarom een organisatie of onderneming een social-audit-proces wil opstarten: om beter verantwoording te kunnen afleggen aan de verschillende stakeholders, om een grotere betrokkenheid te creëren doorheen de organisatie, om de interne en externe communicatie te verstevigen, om haar legitimiteit te vergroten, om een beter inzicht te krijgen in het spanningsveld tussen commerciële en sociale, maatschappelijke of ethische aspecten, om op een grondige wijze haar reputatie en imago te versterken." Geldt voor sommige bedrijven niet alleen de laatste motivatie: als een uitstekend pr-vehikel? Els Reynaert, Handleiding Social Auditing. Acco, 118 blz., 695 fr. ISBN 90 334 4032 6.LDD