Het is altijd een droom van mij geweest om te kunnen wegen op het economische weefsel van onze samenleving," zegt Karel Van Eetvelt (39), de topman van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). "Vroeger speelde ik als gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie mee van op de tweede lijn. Sinds een jaar sta ik als vertegenwoordiger van de Vlaamse KMO's mee in de frontlinie van het sociale overleg."
...

Het is altijd een droom van mij geweest om te kunnen wegen op het economische weefsel van onze samenleving," zegt Karel Van Eetvelt (39), de topman van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). "Vroeger speelde ik als gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie mee van op de tweede lijn. Sinds een jaar sta ik als vertegenwoordiger van de Vlaamse KMO's mee in de frontlinie van het sociale overleg."Met succes. Dankzij het voorbereidende werk van zijn voorganger Kris Peeters (CD&V) - de huidige minister van Leefmilieu en Openbare Werken - beschikt de licenciaat Lichamelijke Opvoeding over een goed geoliede machine, die het debat over de eindeloopbaan kleur geeft. Van Eetvelt: "Het Generatiepact is een eerste stap. Maar bijkomende maatregelen en periodieke evaluaties zijn nodig om ons socialezekerheidssysteem op termijn te kunnen behouden. Zo heb ik ernstige bedenkingen bij het indexmechanisme, dat de economie scheeftrekt en de koopkracht van de mensen aantast."In de politieke discussie trapt de gedelegeerd bestuurder van Unizo geregeld op lange tenen. Denk bijvoorbeeld aan zijn voorstel om in het tijdskrediet te snoeien, en zijn ophefmakende column in De Tijd van 27 oktober over 'werken is een recht', waarin hij het eenzijdige verzoekschrift verdedigt om blokkades bij stakingen te breken. Van Eetvelt: "Ik heb een grondige hekel aan verzwijgen of liegen. Daarom neem ik geen blad voor de mond. Vandaag is de bevolking wel rijp voor de waarheid. Enerzijds zijn de mensen mondig genoeg om van zich te laten horen en anderzijds sterk genoeg om de realiteit onder ogen te zien. Maar dan moet je de beslissingen wel goed motiveren en uitleggen. Communicatie is zeer belangrijk."Ook is de nieuwe baas van Unizo fier op de verwezenlijkingen van zijn werkgeversorganisatie met 200 medewerkers (inclusief de regio's) het afgelopen jaar, zoals de correcties op het sociale statuut van de zelfstandige en de lastenverlaging op overuren. Van Eetvelt: "Maar er is nog veel te doen. Mijn belangrijkste doelstelling voor 2006 is de loonkost onder controle te houden. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen dringt er zich ook een fiscaal pact met de lokale besturen op. Vandaag bepaalt de plaats van ondernemen te veel de concurrentiepositie van de vennootschappen. Voorts wil ik werken aan een betere carrièreplanning, zodat de bedrijven makkelijker vijftigplussers in dienst kunnen nemen én houden."Ten slotte rondt Unizo tegen begin volgend jaar haar interne reorganisatie af. Van Eetvelt: "Door de bundeling van 23 tot 11 afdelingen zullen we de kwaliteit van de dienstverlening aan onze leden kunnen optrekken."IS: gedelegeerd bestuurder van Unizo. VRIJE TIJD: voetbal. E.P."Mijn belangrijkste doelstelling voor 2006 is de loonkosten onder controle te houden."