Nu de jacht op kerstcadeaus de apotheose bereikt, serveren we een gevarieerde menukaart met zinvolle suggesties : geestelijke amuse-gueules en kloeke pièces de resistance onder de boom.
...

Nu de jacht op kerstcadeaus de apotheose bereikt, serveren we een gevarieerde menukaart met zinvolle suggesties : geestelijke amuse-gueules en kloeke pièces de resistance onder de boom.Al in 1919 verscheen de eerste druk van Herfsttij der middeleeuwen, de spraakmakende klassieker van Johan Huizinga. Zopas rolde de 21ste druk van de persen. De huidige tekst werd nauwgezet gecontroleerd aan de hand van de laatste door Huizinga geredigeerde editie. De ondertitel van dit cultuurhistorisch topwerk klinkt wat archaïsch en werd dan ook van de kaft gehaald. Nochtans geeft hij een perfecte synthese van het opzet : Studie over levens- en gedachtenvormen der 14de en 15de eeuw in Frankrijk en de Nederlanden (Contact, 416 blz., 1400 fr.). GESCHIEDENIS.We verwijlen nog even in dezelfde sfeer. In De opkomst van het christendom in Europa confronteert historicus Peter Brown (Princeton University) het christendom met diverse leefwerelden. Zorgvuldig speurt hij naar de doorslaggevende ontwikkelingen en gebeurtenissen tijdens de eerste duizend jaar van het christendom, vanaf de bekering van Constantijn in 312 tot de kerstening van IJsland. Niet alleen voor gelovigen (Callenbach, 319 blz., 990 fr.). LITERATUUR.Als literaire tip kiezen we de nieuwe druk van een bijzonder hoogtepunt : De Buddenbrooks. Thomas Mann (1875-1955) berijdt er onder meer zijn stokpaardje over de tegenstelling kunstenaar-burger. Naast het epoquefresco en de psychologische doorlichting, schildert Mann ook een verhaal dat Trends-lezers nog meer dan anderen aanspreekt : de opkomst en neergang van een koopmansfamilie uit Lübeck. De eerste twee generaties bouwen het zakelijke imperium op, de derde generatie vertoont symptomen van decadentie en de vierde generatie zet er een streep onder (Arbeiderspers, 616 blz., 1380 fr.). Er verscheen ook een herdruk van Manns minder bekende Ontboezemingen van de oplichter Felix Krull, een schelmenroman over een fantast die de zwakke kanten van zijn tegenspelers perfect aanvoelt en schaamteloos uitbuit (Arbeiderspers, 390 blz., 999 fr.). HET NET.Een leuk bijverschijnsel bij het samenstellen van een cadeauwijzer is dat je met zevenmijlslaarzen door culturen, thema's en tijden mag hossen. Anno 1997 kom je hoe dan ook bij het Internet terecht. We kozen voor een stevig, maar vlot boek over ondernemen op het World Wibe Web. In Webonomie geeft de Amerikaanse journalist Evan Schwartz (Wired/Business Week) praktisch bruikbare informatie waarmee een onderneming kan overleven in het digitale tijdperk. Schwartz onderscheidt negen basisprincipes om resultaten te behalen. Naast succesverhalen, geeft hij ook voorbeelden van bedrijven die hun tanden stukbeten op het Net. Conclusie : de conventionele marketingwijsheid helpt niet (Contact, 256 blz., 1300 fr.). INDUSTRIE.In 1852 bundelde het album La Belgique industrielle 200 lithografieën over 160 bedrijven. Daarmee werd het industrialiseringsproces trots voorgesteld. In 1995 zetten het Gemeentekrediet en Continental Publishing hun schouders onder een groots project. De litho's werden het uitgangspunt voor Nijver België, een monumentale uitgave die de Industriële Revolutie in ons land onder de loep schuift en een panoramisch overzicht biedt over 150 jaar industrie in België. Het boek lonkt nog altijd naar de kerstboom (MIM/Gemeentekrediet, 375 blz., 3600 fr.). VLAAMS-BRABANT.Van het Pajottenland tot Haspengouw kromt zich de prille provincie Vlaams-Brabant. Het gelijknamige werk van Guido Fonteyn en André Mertens belicht zowat alle bekende monumenten en streken, maar trapt in de val van het salonboek : de foto's drummen de viertalige tekst in de hoek (Lannoo, 176 blz., 1850 fr.). Daarom focussen we scherp op Het stadhuis van Leuven, volgens de lokale burgervader allicht de navel van de wereld. Michiel Heirman en Jan Staes wandelen in en rond dit staaltje van Brabantse gotiek, dat terecht ook ver buiten de stadsmuren interesse opwekt (Lannoo, 176 blz., 1750 fr.). LUC DE DECKER