Na jaren vergeefs zoeken naar een koper, verkocht de Italiaanse verzekeraar Generali haar Belgische dochter medio 2018 aan "een holding uit Bermuda". Althans, dat titelde een vooraanstaande financiële krant. De naam van de exotische overnemer, Athora, klonk niemand bekend in de oren. Dat mag niet verbazen, want het project Athora stond toen in zijn kinderschoenen.
...

Na jaren vergeefs zoeken naar een koper, verkocht de Italiaanse verzekeraar Generali haar Belgische dochter medio 2018 aan "een holding uit Bermuda". Althans, dat titelde een vooraanstaande financiële krant. De naam van de exotische overnemer, Athora, klonk niemand bekend in de oren. Dat mag niet verbazen, want het project Athora stond toen in zijn kinderschoenen. "We zijn een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in levensverzekeringen en gefocust op de Europese markt", zegt de Fransman Eric Viet, de voorzitter van de raad van bestuur van Athora Belgium. Viet staat ons via een videocall te woord in het kantoor van Dorsan van Hecke, de CEO van Athora Belgium, omdat het bedrijf zijn managers reisbeperkingen heeft opgelegd wegens het coronavirus. Voor de oorsprong van Athora moeten we naar de Verenigde Staten. In 2009 richtte de Amerikaanse investeringsgroep en vermogensbeheerder Apollo Global Management (met hoofdzetel in Bermuda) een filiaal op, Athene, dat zich specialiseerde in de aankoop van portefeuilles activa bij verzekeraars. In de nasleep van de kredietcrisis wilden nogal wat Amerikaanse verzekeraars van hun niet-strategische of probleemportefeuilles af. Athene wist, dankzij de kennis van zijn moederbedrijf, het geld van de pensioen- en beleggingspolissen beter te beheren. Zo werd het een winstgevende business, zowel voor Athene als voor Apollo, dat commissies int voor het beheer van de activa. In 2016 trok Athene naar de beurs van New York. De Amerikaanse verzekeraar had al de stopgezette portefeuille levensverzekeringen van Delta Lloyd in Duitsland overgenomen en ondergebracht in een aparte vennootschap, Athora. In januari 2018 werd het startschot gegeven om Athora uit te bouwen tot een volwaardige Europese verzekeringsactiviteit, naar het voorbeeld van Athene in de Verenigde Staten. "De filosofie is dezelfde", bevestigt Viet. "We zijn ervan overtuigd dat we dankzij een goed en gedisciplineerd beheer van de activa betere rendementen kunnen behalen. Daar worden zowel wij als de polishouders beter van. Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid doen wij een beroep op Apollo." Hoe kun je in een lagerente-omgeving voldoende rendement halen zonder grote risico's te nemen? "In tegenstelling tot andere verzekeraars hebben wij geen appetijt voor rente- of aandelenrisico's. We willen niet afhankelijk zijn van de volatiliteit van de markt. Daarom dekken we het gros van onze obligatieportefeuille in en beleggen we nauwelijks in aandelen." "Klanten die in aandelen willen beleggen, verwijzen wij naar onze tak23-producten (beleggingsverzekeringen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan de evolutie van één of meerdere fondsen, nvdr)", zegt Dorsan van Hecke. Maar Athora wil ook inspelen op de vraag naar veilige producten met een gewaarborgd rendement (tak21 in België). "Veel klassieke verzekeraars hebben zich, al dan niet tijdelijk, uit die productklasse teruggetrokken. Ze vrezen dat ze door de lage rente onvoldoende inkomsten halen, terwijl ze wel de gewaarborgde rendementen moeten blijven leveren." Daar past Athora een mouw aan door te investeren in minder liquide beleggingen, zoals kredieten en leningen. "Via Apollo, dat instaat voor de analyse van het kredietrisico, krijgen wij toegang tot een brede waaier aan bedrijfskredieten, infrastructuurleningen en woningkredieten", legt Viet uit. "We streven naar een geografische en een sectorale diversificatie, om het risico zo veel mogelijk te spreiden. Andere verzekeraars worden ook actief op de kredietmarkt, maar zij werken samen met banken. Wij rekenen op de expertise van Apollo, dat 330 miljard euro aan investeringen beheert." Sinds de operationele start begin 2018 heeft Athora de activiteiten overgenomen van Aegon in Ierland en van Generali in België. Met de acquisitie vorig jaar van Vivat in Nederland maakte de groep een kwantumsprong. Athora behoudt de levensverzekeringen en verkoopt de tak niet-leven van Vivat aan NN. Daardoor groeit de balans van Athora in één klap van 15 naar 70 miljard euro. Het doel is over drie jaar boven 100 miljard te stijgen. "We hebben kritische massa nodig om ons kredieten in verschillende landen aan te bieden", zegt Viet. "En het laat ons toe samenwerkings- en integratiemogelijkheden tussen onze filialen te bekijken, om schaalvoordelen te realiseren en de kosten te drukken." Een verzekeraar die in kredieten investeert, moet meer kapitaal aanhouden dan wie bij overheidsobligaties blijft. Die hogere kapitaalbuffers moeten de hogere risicograad compenseren, redeneren de regelgevers. "Door niet of weinig in aandelen of rentegevoelige producten te investeren, maken we dat kapitaal vrij. Onze solvabiliteitsratio's zijn voldoende hoog", verzekert Viet. Athora heeft sinds zijn oprichting ook al 4 miljard euro vers kapitaal opgehaald: 2,2 miljard bij de officiële start en enkele weken geleden nog eens 1,8 miljard euro. Viet: "Een deel van dat geld dient om de overname van Vivat te financieren, maar het grootste deel gebruiken we om de interne groei van onze filialen te ondersteunen. Ten slotte willen we ook financiële ruimte creëren voor nieuwe overnames, met name in Duitsland en de Benelux." Dorsan van Hecke voegt eraan toe: "Fidea hebben we bekeken, maar dat paste niet in ons verhaal, omdat de maatschappij vooral in niet-leven actief is (Baloise nam uiteindelijk Fidea over voor 480 miljoen euro, nvdr). Maar we denken dat de consolidatie in België zal doorgaan. Veel spelers plaatsen vraagtekens bij hun positie op de markt en de strategische keuzes die ze moeten maken. Dat houdt kansen in." Na de recente kapitaalverhoging telt Athora ruim dertig aandeelhouders. De belangrijkste zijn Apollo, Athene en ADIA, het staatsfonds van Abu Dhabi. De rest zijn institutionele beleggers met een langetermijnhorizon, zoals pensioenfondsen, family offices en overheidsfondsen. "Een dividend wordt op korte termijn niet uitgekeerd. Alle middelen worden geïnvesteerd in de groei", aldus Viet. Een beursintroductie, naar het voorbeeld van Athene in de VS, is op middellange termijn een mogelijkheid: "Onze manier van werken en onze governance is die van een beursgenoteerd bedrijf. Een beursgang binnen drie tot vijf jaar is een optie. We zien wel of het ervan komt, maar we willen er in elk geval klaar voor zijn." In België wil Athora vooral groeien in tak21-verzekeringen. "Onder de vorige eigenaar, Generali, zijn wij uitgegroeid tot de grootste speler in tak23-producten bij de makelaar", licht Dorsan van Hecke toe. "Die positie willen we versterken. Daarnaast moet tak21 een nieuwe groeipoot worden. Tak21 beantwoordt aan een klantenbehoefte, en onderscheidt ons van de concurrentie die weinig toekomst ziet in zulke spaarverzekeringen." Athora Belgium ondergaat de komende maanden nog een forse gedaantewisseling. De verzekeraar stelt niet enkel zijn investeringsbeleid bij, ze moet tegen eind dit jaar ook alle banden met Generali doorgeknipt hebben. De portefeuille schadeverzekeringen verkoopt ze aan Baloise. En begin mei verlaat de onderneming de Louiza-toren in Brussel voor een kantoor in de Marsveldstraat. Na de verkoop van de tak niet-leven blijft van de 632 miljoen euro premie-incasso (eind 2019) nog 490 miljoen euro over. En het aantal medewerkers vermindert van 370 tot 210. "Een herstructurering of personeelsinkrimping is niet aan de orde", beklemtoont Van Hecke. "Er ligt werk genoeg op de plank. We willen onze portefeuille in tak23 in de komende drie jaar verdubbelen, en minstens 50 procent meer instroom dan uitstroom hebben in tak21. Om die agressieve groeiplannen te realiseren, zullen we iedereen kunnen gebruiken." Dat de naam Athora niet zo bekend is, vormt geen probleem, zegt Van Hecke: "Wij werken via makelaars, en dan nog in hoofdzaak via een kanaal van enkele honderden makelaars die gespecialiseerd zijn in financiële planning. Zij adviseren klanten over hun vermogensoverdracht en -bescherming. In zo'n omgeving komen onze producten het best tot hun recht. Bij de makelaars is Athora een sterk merk, en in die commerciële relatie blijven we investeren."