Voor particuliere beleggers is het niet eenvoudig een woning te kopen in de VS. De vastgoedmarkt verschilt van de onze en de fiscaliteit is er anders. Bovendien kunnen Belgische eigenaars niet snel inspelen op de verzoeken van huurders, als ze er al in slagen een goede huurder te vinden.
...

Voor particuliere beleggers is het niet eenvoudig een woning te kopen in de VS. De vastgoedmarkt verschilt van de onze en de fiscaliteit is er anders. Bovendien kunnen Belgische eigenaars niet snel inspelen op de verzoeken van huurders, als ze er al in slagen een goede huurder te vinden. Om particuliere beleggers de kans te geven te beleggen in Amerikaans vastgoed zonder de helft van het jaar in de VS te moeten doorbrengen, heeft LSphere Invest een beleggingsfonds opgericht: het US L Fund. Het wordt over twee à drie maanden in België gecommercialiseerd, nadat het van de bevoegde autoriteiten groen licht heeft gekregen. "Wij kopen eengezinswoningen of beleggingspanden tegen een zo goed mogelijke prijs in steden met een groot economisch of toeristisch potentieel", zegt Saint-Remy van LSphere Invest. "Onze beleggers ontvangen een jaarlijkse rente uit de huurgelden en zien hun inzet jaar na jaar in waarde toenemen door de heropleving van de Amerikaanse vastgoedmarkt. We rekenen op een jaarlijks rendement van 7 à 9 procent. We proberen woningen te kopen tegen een prijs die 20 à 40 procent onder de constructiewaarde ligt om een aantrekkelijk rendement na belastingen over te houden." LSphere Invest kan een beroep doen op zes specialisten, onder wie twee Amerikaanse vastgoedexperts. Het is actief in alle staten via lokale spelers. "Elke woning die we hebben gekocht, hebben we bezocht. Onze woningen verkeren in perfecte staat, wat de onderhoudskosten beperkt tot een minimum. We kopen altijd panden die gerenoveerd en verhuurd zijn, om het risico op leegstand zo klein mogelijk te houden. Bovendien hebben we een verzekering tegen financiële risico's. Als er toch een pand leeg zou staan, kunnen we daarop teruggevallen." Waarom belegt Saint-Remy in de VS en niet Spanje, waar de vastgoedmarkt toch ook op apegapen ligt? "Dat heeft vooral te maken met de regelgeving", zegt hij. "Als je in de VS vijf dagen met de huur achterstaat, word je meteen tot de orde geroepen en krijg je een boete. Is de huur aan het eind van de maand nog niet gestort, dan krijgt de eigenaar zijn woning terug." Het US L Fund is voor rijke en ervaren beleggers met een beleggingshorizon van minstens vijf jaar. De instapdrempel bedraagt 500.000 dollar. Op de website van LSphere Invest staat een overzicht van alle goederen die het fonds heeft gekocht en waarvan de aankoopprocedure loopt. KARINE HUET