HANS DE CUYPER CEO AG Insurance

"Toen ik 27 of 28 jaar was, kreeg ik de leiding over vierhonderd mensen. De visionaire CEO die ik toen had, wierp me in het diepe om te zien of ik zou blijven zwemmen. Ik kreeg wel een leiderschapsopleiding en mentoring voor een jaar. Ik pak dat materiaal nog regelmatig vast, want die opleiding was voor mij, op die leeftijd, heel erg nodig. Het onderwerp was zelfreflectie en transcontextuele skills. Het kwam erop neer dat je bent wie je bent. Om een goede leider te zijn, hoef je jezelf niet te veranderen, maar je moet jezelf wel goed leren kennen. De transcontextuele context betekent dat je toolbox als leider niet alleen professioneel werkt, maar bijvoorbeeld ook voor je kinderen en vriende...

"Toen ik 27 of 28 jaar was, kreeg ik de leiding over vierhonderd mensen. De visionaire CEO die ik toen had, wierp me in het diepe om te zien of ik zou blijven zwemmen. Ik kreeg wel een leiderschapsopleiding en mentoring voor een jaar. Ik pak dat materiaal nog regelmatig vast, want die opleiding was voor mij, op die leeftijd, heel erg nodig. Het onderwerp was zelfreflectie en transcontextuele skills. Het kwam erop neer dat je bent wie je bent. Om een goede leider te zijn, hoef je jezelf niet te veranderen, maar je moet jezelf wel goed leren kennen. De transcontextuele context betekent dat je toolbox als leider niet alleen professioneel werkt, maar bijvoorbeeld ook voor je kinderen en vrienden." "Hoe ik mijn rol als leider bij AG zie? Het gaat erom in de wereld van vandaag te kijken waar wij naartoe moeten. Ik probeer het management een visie te geven over hoe het AG van over tien jaar eruitziet. Dat probeer ik op een heel eenvoudige manier uit te leggen. Je mag er niet van uitgaan dat het idee dat je in je hoofd hebt, ook bekend is bij de hele organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je een team bij elkaar brengt dat complementair en evenwichtig is, en dat je zorgt dat je als CEO de lijm van dat team bent." "Het groeiende populisme in de politiek is voor mij een aanleiding tot zelfreflectie. In een bedrijf kan een team alleen werken als je niet focust op tegenstellingen, maar op verbondenheid en gemeenschappelijk leiderschap. Ik probeer de achterliggende redenen te begrijpen waarom het leiderschap dat ik aan de dag probeer te leggen en dat in de bedrijfswereld meer en meer gemeengoed is, niet lukt in de politiek.""Het grootste inzicht dat ik opdeed tijdens de gesprekken met Hans heeft te maken met de integriteit en de authenticiteit die hij uitstraalt. Soms is een CEO autoritair en duldt hij geen tegenspraak, maar Hans stelt mensen juist op hun gemak. Hij is dezelfde persoon tegenover mij als tijdens de strategiemeeting die ik enkele weken geleden bijwoonde. Ik ben te veel gefocust op de resultaten die ik wil halen en was me niet genoeg bewust van mijn leiderschapsstijl." "Een grote fout beging ik toen ik met het team dat ik toen had er alles aan deed om de cijfers te halen die ik wou. Ik besefte niet dat dat alleen op korte termijn werkt, maar dat het op lange termijn niet vol te houden is. Ik was veel te streng voor mijn mensen en was me niet bewust van de stress en de schrik die ze kregen. Indirect kwam het over als 'jij bent fout en ik juist', terwijl Hans dat anders doet. Hij probeert vragen te stellen, zodat mensen zelf tot het inzicht komen dat iets niet juist is." Het boek Smarter, Better, Faster van Charles Duhigg vertelt over de data-analyses die Google deed over hoe je een goed team samenstelt. Ze vroegen zich af of er meer vrouwen of mannen in moeten zitten, meer Amerikanen of Chinezen, vrienden bij elkaar of net niet. Ze vonden geen correlaties. In plaats van naar de samenstelling ging Google daarom kijken naar hoe de teamleden met elkaar interageren. Daaruit bleek dat de teams waarin de mensen zich psychologisch veilig voelen, de beste waren. De teamleden kunnen zeggen wat ze willen. Hun ideeën worden niet afgeketst. Ik moet leren dat het om interactie gaat." Young Leaders/Inspiring Mentors is een traject van de leiderschapsorganisatie Lead-In, dat een ervaren leider koppelt aan een jonge wolf. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor de volgende cyclus via info@lead-in.eu. Benny Debruyne - fotografie Debby Termonia