Uiteraard leveren de Olympische Spelen ook heel wat boeken op, zeker nu ze gehouden worden in hun bakermat Griekenland. Niets in de wereld van de Oude Grieken wettigt evenwel het hedendaagse ceremonieel van de Olympische fakkel, die de halve wereld wordt rondgedragen als symbool van Olympische verbroedering. In de Oudheid werden wel fakkelwedstrijden gehouden: lokale estafettelopen van groepen naakte mannen met een diadeem op het hoofd. De tocht maakte deel uit van een religieus ritueel, waarbij een overw...

Uiteraard leveren de Olympische Spelen ook heel wat boeken op, zeker nu ze gehouden worden in hun bakermat Griekenland. Niets in de wereld van de Oude Grieken wettigt evenwel het hedendaagse ceremonieel van de Olympische fakkel, die de halve wereld wordt rondgedragen als symbool van Olympische verbroedering. In de Oudheid werden wel fakkelwedstrijden gehouden: lokale estafettelopen van groepen naakte mannen met een diadeem op het hoofd. De tocht maakte deel uit van een religieus ritueel, waarbij een overwinnaar de eer kreeg zijn fakkel te plaatsen op het altaar van de god of godin voor wie het feest werd gehouden. Dat komen we te weten in Olympische Spelen in de Oudheid (Athe- naeum/P&VG, 215 blz., 15,95 euro), waarin de hoogleraren Moses Finley en Henry Pleket de oorspronkelijke versie van het sportfestijn uitgebreid toelichten. Onder impuls van de Franse aristocraat Pierre de Coubertin werden in 1896 in Athene de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd. Stiekem hoopte hij daarmee ook de Franse jeugd aan het sporten te krijgen. Hij was er immers van overtuigd dat Napoleon niet bij Waterloo was verslagen, maar op de sportvelden van de Britse elitescholen. Toen de Coubertin in 1937 stierf, was hij failliet en één van de weinige Fransen die niet gedecoreerd waren. Hij had de wereld wel een sporthoogmis bezorgd, maar de Fransen negeerden zijn pleidooi. Een royaal geïllustreerd overzicht van die moderne versie krijgen we in De Olympische Spelen van Athene tot Athene 1896-2004 (Lannoo, 312 blz., 29,95 blz.), een kolos die meteen alle andere overzichten in de schaduw zet (ook letterlijk). Alle winnaars, drama's en heroïek tot 2000 staan erin, al hadden we graag wat extra aandacht zien gaan naar Belgische deelnemers. Geschiedenis en allerhande achtergrondinfo over de huidige Spelen komen ook aan bod in De Olympische Spelen (Van Goor, 112 blz., 9,95 euro), waarin de Nederlandse sportjournalist Mart Smeets zich richt tot lezers vanaf 9 jaar. Nog uit Nederland komt De kunst van het winnen (Prometheus, 131 blz., 10 euro). Ellen van Langen, die goud won op de 800 meter in 1992, vertelt er over haar weg naar de top. Ze wil haar motivatie ook in dienst van andere levensdoelen stellen, maar dat komt onvoldoende tot uiting in het boek. In het kielzog van de Spelen verschijnen ook tal van reisgidsen en vertalingen van Griekse klassieken. Hiernaast vindt u enkele tips. Nu al een wenk om de taalbarrière te overwinnen: het handpalmkleine maar voortreffelijke woordenboek Nieuwgrieks van Prisma (7,95 euro). Jan Lodewyckx