Laten we maar met de deur in huis vallen: we krijgen in 2003 zware prijsschommelingen voor de olie. De situatie in de Golf is bekend. Saudi-Arabië zit gewrongen tussen steun aan de Verenigde Staten en islamfundamentalisten in eigen land. De organisatie van olieproducerende landen Opec staat steeds zwakker.
...

Laten we maar met de deur in huis vallen: we krijgen in 2003 zware prijsschommelingen voor de olie. De situatie in de Golf is bekend. Saudi-Arabië zit gewrongen tussen steun aan de Verenigde Staten en islamfundamentalisten in eigen land. De organisatie van olieproducerende landen Opec staat steeds zwakker. De prijzen zullen de hoogte ingaan en waarschijnlijk pieken van meer dan 40 dollar per vat bereiken vooraleer ze weer dalen. Voor de grote oliemaatschappijen zullen er gouden tijden aanbreken: een blijvende prijsstijging van 1 dollar per vat betekent voor hen een inkomstengroei van 4% tot 10%. De economische consequenties laten zich raden. Per dag worden er wereldwijd 76 miljoen vaten olie verbruikt. Wanneer de prijzen voor langere tijd zeer hoog blijven, zou dat elk economisch herstel onmogelijk maken. Het Internationaal Monetair Fonds heeft berekend dat een prijsstijging van 5 dollar, die gedurende één jaar wordt aangehouden, de wereldwijde groei met 0,5% vermindert. De Opec zal het einde van 2003 nog wel halen, maar veel langer is twijfelachtig. De organisatie heeft het heel moeilijk om zijn kleinere leden in het gareel te houden. Nigeria, Algerije en Libië storen zich helemaal niet aan hun productiequota's. De hoge prijzen zullen de productie in landen die niet tot de Opec behoren, aanmoedigen om meer te produceren. Volgens Deutsche Bank zal die 'nieuwe olie' ertoe leiden dat in 2004 het aanbod groter is dan de vraag, met een overschot van 1 miljoen vaten per dag. De Opec zal ook het hoofd moeten bieden aan een Irak zonder Saddam Hoessein. Het zal jaren van politieke stabiliteit en grote buitenlandse investeringen vergen om de Iraakse olievelden weer te doen opleven. Toch zal het nieuwe regime zo snel mogelijk weer grote hoeveelheden van zijn zwarte goud verkopen om de heropbouw van het land te kunnen financieren. Dit zal niet alleen een invloed hebben op het beleid binnen de wereldwijde olie-industrie, het zou ook een aanzienlijke weerslag hebben op de situatie in het Midden-Oosten. Waarnemers in Washington geloven dat het de regering de kans zou bieden om Saudi-Arabië tot hervormingen te dwingen. Maar of dat olie op de golven of net olie op het vuur is, valt nog af te wachten. (2003)De Opec zal het einde van het jaar nog wel halen, maar veel langer is twijfelachtig.