De discussie
...

De discussiewordt ook in België gevoerd door jonge, ambitieuze vrouwen: "Waar staan wij in het bedrijfsleven, hoe komt het dat we té weinig kansen krijgen om door te dringen tot aan de top?"Zusters, jullie hebben gelijk, vecht dag en nacht en je zal er geraken, ooit met duizenden. Maar bekijk de werkelijkheid. Staar u niet uitsluitend blind op de formele structuren van de macht en het bedrijfsleven. België en Vlaanderen hebben sterke vrouwen die participeren aan de macht, die ondernemingen richting geven, zonder daarom heuse, klaaromlijnde mandaten uit te oefenen. De greep van een mater familias op een familiebedrijf is onuitwisbaar en reëel. Op 14 juli jl. overleed tijdens haar vakantie in de Franse bergen mevrouw Louis Claeys, geboren Oda Talpe. Zij werd geboren op 14 september 1914 in Roeselare, als jongste van 9 kinderen. Haar vader was zaakvoerder van de cichoreibranderij Talpe, later een veevoederbedrijf. Het gezin Talpe was door en door katholiek en Oda actief als Kajotsterleidster. Oda Talpes bewondering voor monseigneur Cardijn, de grondlegger van de emancipatiewerking voor jonge arbeiders en arbeidsters, was grenzeloos. Het tekende haar ganse leven, ook toen ze mee aan het hoofd stond van grote West-Vlaamse ondernemingen. In 1937 huwde Oda Talpe Louis Claeys, stichter-bedrijfsleider van een Zedelgemse fabriek voor landbouwmachines. Er werd keihard gewerkt. In de jaren zestig was Clayson het tweede grootste bedrijf van West-Vlaanderen. De onderneming werd verkocht aan het Amerikaanse Sperry New Holland, dat tuk was op de geavanceerde zelfrijdende maaidorsers van Clayson. Het echtpaar Claeys-Talpe herinvesteerde de opbrengst van de verkoop in andere bedrijven, onder meer in een kapitaalsverhoging in 1970 bij Roularta van de familie De Nolf, uitgever van onder meer Knack, Trends, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant. Louis Claeys werd een tijdlang voorzitter van de raad van bestuur van Roularta, Oda Talpe bestuurder. Oda Talpe had geen operationele functie bij de ondernemingen van haar man. Maar bij alle belangrijke strategische beslissingen had haar mening veel gewicht. De voortdoenersgeest van de West-Vlamingen verliet haar geen moment. Louis Claeys overleed in 1980. Oda Talpe was onzelfzuchtig, een lieve moeder voor haar zes kinderen. De grondlegster van een ondernemersfamilie. Leo Claeys - gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group - huwde Caroline De Nolf, Lieve Claeys werd de echtgenote van Rik De Nolf - gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group. Herwig Claeys overleed op jonge leeftijd , Guido Claeys zette de familietraditie van de metaalbouw verder, Dina Claeys huwde een arts, Kathy Claeys de vastgoedondernemer Pol Floré. De uitvaart van Oda Talpe vond plaats in een bescheiden parochiekerk onder de rook van het vroegere Clayson. Tussen haar mensen, zonder mondaine franjes. Monseigneur Cardijn zou het toegejuicht hebben.F.Cr.