Al meer dan vijf jaar probeert de Europese Commissie orde te krijgen in de bescherming van de intellectuele rechten op software. Dat gebeurt hoofdzakelijk via het auteursrecht, maar vooral grote Amerikaanse bedrijven willen een veel omvattender bescherming van het octrooirecht. Probleem voor hen is dat het Europees Octrooiverdrag software "als dusdanig" uitdrukkelijk uitsluit van octrooieerbaarheid. Dat heeft het E...

Al meer dan vijf jaar probeert de Europese Commissie orde te krijgen in de bescherming van de intellectuele rechten op software. Dat gebeurt hoofdzakelijk via het auteursrecht, maar vooral grote Amerikaanse bedrijven willen een veel omvattender bescherming van het octrooirecht. Probleem voor hen is dat het Europees Octrooiverdrag software "als dusdanig" uitdrukkelijk uitsluit van octrooieerbaarheid. Dat heeft het Europees Octrooibureau niet verhinderd de trend in de VS te volgen en intussen al meer dan 30.000 softwaregebonden octrooien toe te kennen. De afdwingbaarheid van die octrooien verschilt echter van land tot land. Europees Commissaris FritsBolkestein wil octrooien voorbehouden aan software die een "technische bijdrage" levert tot de stand van de techniek binnen het betreffende vakgebied. Dat zou Amerikaans gestileerde, vage octrooien op "business methods" uitsluiten. Het Commissievoorstel is echter zo vaag dat sommigen vinden dat we beter af zijn zonder. "Het is kolder om een technische bijdrage te verlangen maar te weigeren om vast te leggen wat het woord technisch hier betekent," meent de Amsterdamse onderzoeker ReinierBakels. Op 22 mei stemt de commissie voor juridische zaken en interne markt van het Europees parlement over het voorstel van richtlijn. In de week van 2 of 18 juni komt het voorstel dan voor het voltallige parlement, zegt het secretariaat van EVP-lid MarianneThyssen, lid van de juridische commissie. Er zijn intussen al tientallen amendementen ingediend. Hoofdzakelijk botsen socialisten en groenen met liberalen en conservatieven. Sommigen willen de uitzondering uit het Octrooiverdrag in de richtlijn hernomen zien, anderen - zoals voormalig Commissaris Willy De Clercq - willen programma's en datastructuren expliciet octrooieerbaar maken, zodat de rechten ook kunnen worden afgedwongen. "De impact van die richtlijn wordt overschat. Het is gewoon de bevestiging van de status-quo," zegt professor Marie- ChristineJanssens van het Centrum voor Intellectuele Rechten van de KU Leuven. Een van de problemen is dat de Europese Commissie geen zeggenschap heeft over het Europese Octrooiverdrag en de uitzondering in dat verdrag niet gewoon kan laten schrappen. De richtlijn en het verdrag blijven naast elkaar bestaan. B.L. n