Western Asset, een van de oudste dochtermaatschappijen van Legg, is gespecialiseerd in obligatieproducten. Met meer dan 450 miljard dollar aan activa onder beheer -- het bedrag dateert van eind december 2013 -- is ze ook de belangrijkste pijler van de groep. In de wereld van het obligatiebeheer vindt sinds enkele maanden een kleine revolutie plaats. Producten die de beheerders de kans bieden om het rendement te zoeken waar het te halen is, winnen aan populariteit. Ook het fonds Western Asset Macro Opportunities Bond Fund behoort tot dat nieuwe type obligatieproducten. Het werd opgericht in november 2013 ...

Western Asset, een van de oudste dochtermaatschappijen van Legg, is gespecialiseerd in obligatieproducten. Met meer dan 450 miljard dollar aan activa onder beheer -- het bedrag dateert van eind december 2013 -- is ze ook de belangrijkste pijler van de groep. In de wereld van het obligatiebeheer vindt sinds enkele maanden een kleine revolutie plaats. Producten die de beheerders de kans bieden om het rendement te zoeken waar het te halen is, winnen aan populariteit. Ook het fonds Western Asset Macro Opportunities Bond Fund behoort tot dat nieuwe type obligatieproducten. Het werd opgericht in november 2013 en beheerde eind juli al meer dan 1,5 miljard dollar. "In het huidige klimaat lopen obligatiebeleggers ongelijke risico's. In het beste geval blijven de rentevoeten laag en is er weinig kans dat de rendementen nog verder zakken. Maar als de groei opnieuw in de hoogte gaat en de inflatoire druk toeneemt, is de kans op verliezen aanzienlijk", zegt Mike Zelouf van Western Asset. "Dit product maakt het mogelijk daarop te anticiperen. Het beheer is niet gebonden aan een referentie-index. Daardoor kunnen de beheerders geconcentreerde posities innemen om het effect van hun beleggingsstrategie te versterken. Bovendien beschikken ze over de mogelijkheid om shortposities in te nemen, om zelfs bij een stijgende rente positieve prestaties te halen." De beheerkeuzes hangen af van de analyse die de fondsbeheerders maken van de macro-economische toestand. Mike Zelouf: "We gaan ervan uit dat het economische herstel in de Verenigde Staten rustig doorzet. Als de groei gedurende meerdere opeenvolgende kwartalen niet hoger uitvalt dan 3 procent, hoeft dat geen inflatoire druk met zich te brengen. Het monetaire beleid moet dus inschikkelijk blijven." In dat scenario houdt vooral het korte gedeelte van de rentecurve risico's in. Daarom zet het fonds in op papier met zeer lange looptijden tot dertig jaar. De portefeuille blijft ook belegd in hoogwaardige bedrijfsobligaties, "die een gunstig profiel blijven hebben in een context van lage rente". Zelouf ziet brood in de financiële sector, waarvan de schuld lager blijft in vergelijking tot de historische niveaus, met waarderingen die verder moeten kunnen normaliseren. Wat Europa betreft, beleggen de beheerders in Duitse overheidsobligaties en in papier uit perifere landen, vooral Italië. "Over het algemeen zijn we onderwogen in Europa, omdat de vooruitzichten in de Verenigde Staten beter blijven. Bovendien verwachten we dat de euro op de wisselmarkten verder zal blijven dalen." De beheerders hebben ook hun posities in obligaties in lokale munt uit de opkomende landen verhoogd. "Die landen beschikken over aanzienlijke reserves en er bestaat geen echt solvabiliteitsrisico meer", stelt Zelouf. "In het eerste halfjaar hebben we onze beleggingen in landen als Colombia, Turkije en Rusland verhoogd, op een moment dat de markt over het algemeen aan het verkopen was en de waarderingen zeer laag waren."Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Isin-code: IE00BHBFD143 FRÉDÉRIC DINEUR