Hoewel Ethias operationeel goed presteert, blijft het kampen met een onderkapitalisatie.
...

Hoewel Ethias operationeel goed presteert, blijft het kampen met een onderkapitalisatie. CEO Bernard Thiry beklemtoont de sterke operationele prestaties van Ethias. Dat de verzekeringsactiviteiten van Ethias zeer winstgevend zijn, mag dan kloppen (zij het enkel voor niet-leven), de last uit het verleden weegt nog altijd zwaar op de balans en de resultaten. Zo kostte de bijzonder gunstige uitstapregeling voor klanten met een First-rekening 243 miljoen euro in de eerste zes maanden. Daarmee zijn voor 1,7 miljard euro contracten beëindigd, maar er staat nog een saldo van 1,4 miljard euro. De First-erfenis weegt op de solvabiliteit van Ethias. Onder de nieuwe Solvency II-regels (die op 1 januari 2016 in werking treden) worden langdurige contracten met een gegarandeerd rendement bestraft met hogere kapitaalvereisten. Uit een Europese stresstest bleek eind vorig jaar dat de kapitaalbuffers van Ethias niet volstaan bij een langdurige periode van lage rente. De Nationale Bank verplichtte de verzekeraar jaarlijks voldoende knipperlichtreserves aan te leggen om zich in te dekken tegen de lage rente. Volgens Bernard Thiry heeft Ethias de capaciteit om de afwikkeling van de First-rekeningen en het storten van de knipperlichtprovisies integraal te absorberen. Misschien is dat zo, maar daardoor zal er eind dit jaar hoe dan ook nauwelijks winst overblijven. Vorig jaar incasseerde Ethias ook al een verlies van 135 miljoen euro. Dat vormt vooral een probleem voor Vitrufin, de holding boven Ethias. Die nam eind 2011 de Dexia-aandelen van Ethias over en financierde die operatie via een obligatielening van 278 miljoen euro. Die moet in januari 2019 terugbetaald worden. De bedoeling was via de dividenden van Ethias jaarlijks 21 miljoen euro aan intresten af te lossen en 40 miljoen euro kapitaal per jaar op te bouwen. Tot 2013 volstond het dividend om de intresten terug te betalen. Maar in 2014 keerde Ethias geen dividend uit, waardoor het gecumuleerde verlies van Vitrufin opliep van 248 naar 269 miljoen euro. Van kapitaalopbouw is voorlopig nauwelijks sprake. Daarnaast wil Ethias nog voor het einde van het jaar zelf een achtergestelde obligatielening van 150 tot 200 miljoen euro uitgeven. Dat is nodig om de kapitaalbuffers op te trekken tot een niveau dat volstaat onder Solvency II. Aangezien het om een achtergestelde lening gaat, kan ze meegeteld worden bij het eigen vermogen. Ethias kreeg vorige week groen licht van de Europese Commssie voor de emissie. Het blijft afwachten welke risicopremie Ethias moet bieden om investeerders warm te maken voor de obligatie. Eerder al zette de verzekeraar een eeuwigdurende obligatie van 250 miljoen euro om in een nieuwe lening met aantrekkelijker voorwaarden voor de investeerders. P.C.