De intercommunale Veneco² prepareert in Nazareth een bedrijfsterrein van ruim 40 ha. Een druppel op een hete plaat voor de om bedrijfsruimte verlegen regio.
...

De intercommunale Veneco² prepareert in Nazareth een bedrijfsterrein van ruim 40 ha. Een druppel op een hete plaat voor de om bedrijfsruimte verlegen regio.De streekontwikkelingsintercommunale Veneco² (VEreniging voor ECOnomie) voor het gewest Gent-Eeklo nam in '96 een nieuwe start. De intercommunale ambieert regionaal gespreider te werken door een ruimere diversificatie van het aandelenpakket. In de oude structuur verwaterde de dynamiek door de dominante positie van de stad Gent. Resultaat : een gebrek aan projecten, met een nijpend tekort aan bedrijfsterreinen als gevolg. Om daar iets aan te doen, verhoogde Veneco² de kapitaalbasis van 20 miljoen tot 114 miljoen. De aandelenpositie van de stad Gent werd van 55 % naar 17 % teruggeschroefd, de provincie Oost-Vlaanderen werd met 27 % de grootste aandeelhouder terwijl de overige aandelen quasi gelijk verspreid zijn over een zestal gemeenten.De eerste boreling van het nieuwe Veneco² heet de Prijkels en ligt buiten Gent aan de E17. In Nazareth ligt 40 ha die als industriezone ingekleurd zijn op het Gewestplan te wachten om bedrijven een thuis te geven. De commercialisatie startte in november. Bouwvergunningen kunnen vanaf september afgeleverd worden. Directeur Hans Vandewalle getuigt van de grote belangstelling : "We kregen 110 aanvragen binnen. We onderzoeken nu wie effectief geïnteresseerd is. We mikken vooral op kmo's die tot 1,5 ha nodig hebben. Mits een pak kleintjes 2000 à 3000 m² kunnen we dan een 40-tal bedrijven huisvesten. Een vaste verkavelingsstructuur is daarbij niet aan de orde : bedrijven ontwerpen vandaag gebouwen in functie van het productieproces. Ze zoeken eerst een architect en pas dan een terrein. Daarom houden we het concept flexibel." De gemeente Nazareth gelooft in het project, daarvan getuigt de inbreng van 10 miljoen frank in Veneco². Hans Vandewalle : "De tijdsgeest is toch wat gekanteld. Ik merk een grotere bereidheid om het bedrijfsleven een kans te geven." Desondanks blijft het gebrek aan bedrijfsruimte in de rest van de regio problematisch. "Als we enkele grotere bedrijven vestigen, is hier op 1 jaar tijd alles weg. Alternatieven zijn er nauwelijks. Waarschijnlijk kunnen we binnen 6 maand nog 25 ha helpen op de markt te brengen in Evergem. Elke gemeente zou 2 to 3 ha bedrijfsterreinen als ijzeren voorraad beschikbaar moeten hebben. Die zijn er niet," zegt Hans Vandewalle. "Gevolg is dat we investeerders geen keuzemogelijkheden in functie van hun noden kunnen aanbieden. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat voor grote uitdagingen." HANS VANDEWALLE (VENECO²) De 40 ha van bedrijfsterrein de Prijkels zijn in een mum de deur uit. ACHTERGESTELDE BUURTEN Kansen voor ondernemers ?