Het aandeel van Nyrstar heeft zich de voorbije weken fors hersteld van de koersval die volgde op de aankondiging half mei over de omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalen verwerkende eenheid. De markt reageerde toen ontgoocheld op het hoger dan verwachte kostenplaatje voor het project: 338 miljoen EUR tegenover 231 miljoen EUR, weliswaar gedeeltelijk te wijten aan de initieel niet-voorziene bouw van een zwavelzuurfabriek.
...

Het aandeel van Nyrstar heeft zich de voorbije weken fors hersteld van de koersval die volgde op de aankondiging half mei over de omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalen verwerkende eenheid. De markt reageerde toen ontgoocheld op het hoger dan verwachte kostenplaatje voor het project: 338 miljoen EUR tegenover 231 miljoen EUR, weliswaar gedeeltelijk te wijten aan de initieel niet-voorziene bouw van een zwavelzuurfabriek. De forse koersopstoot sinds begin juli werd veroorzaakt door de stijging van de zinkprijs, die op enkele weken tijd van 2100 USD naar 2400 USD per ton steeg. Uiteraard is dat positief nieuws voor Nyrstar, want een verandering in de zinkprijs met 100 USD per ton heeft een impact van 30 miljoen EUR op de bedrijfswinst (ebitda). De stijging wordt gerelateerd aan positievere macro-economische signalen uit China. Tegen 2017 en 2018 dreigt een structureel aanbodtekort op de zinkmarkt. Intussen presenteerde Nyrstar beter dan verwachte halfjaarresultaten. De omzet daalde met 5 %, tot 1,35 miljard EUR, maar de recurrente ebitda (rebitda) steeg met 26 % in vergelijking met de eerste helft van 2013, tot 110 miljoen EUR (99 miljoen EUR verwacht). Die prestatie dankt het bedrijf aan de smeltafdeling, die 108 miljoen EUR rebitda boekte, tegenover 30 miljoen EUR vorig jaar en 75 miljoen EUR in het vorige semester. Het kostenbesparingsprogramma van 75 miljoen EUR tegen eind 2014 zit op schema. Daarnaast hielpen de hogere zinkprijs (2051 USD tegenover 1937 USD per ton) en hogere zinkpremies en verwerkingslonen. De productie lag met 552.000 ton 6 % hoger dan in de eerste en 3 % lager dan in de tweede jaarhelft van 2013. De jaarverwachting van 1 tot 1,1 miljoen ton blijft onveranderd. De rebitda in de mijnbouwafdeling daalde van 33 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van 2013 naar 26 miljoen EUR (46 miljoen EUR vorig semester). De productiecijfers lagen in de lijn van de verwachtingen en de jaarprognoses werden bevestigd. De strategische oefening in de mijnafdeling blijft doorlopen. Twee mijnen in Peru - Coricancha en Pucarrajo - zijn niet langer strategisch en daarvoor zoekt Nyrstar een oplossing (een verkoop?). De tweede fase van de optimalisatie werd uitgesteld. De Finse mijn Talvivaara leverde in de eerste jaarhelft 17.000 ton zink in concentraat, tegenover 14.000 ton op jaarbasis in 2013. De mijn geniet nog steeds bescherming tegen de schuldeisers en de toekomst blijft hoogst onzeker. Definitieve beslissingen over een eventuele doorstart volgen wellicht in de tweede jaarhelft. In geval van een faillissement dreigt voor Nyrstar een afwaardering van 223 miljoen EUR. Netto boekte Nyrstar 66 miljoen EUR verlies, tegenover 92 miljoen EUR in dezelfde periode vorig jaar. De netto financiële schuld daalde tot 653 miljoen EUR (670 miljoen EUR eind 2013) of 3,1 keer de ebitda. Het bedrijf bekijkt alle opties om de balanspositie te verstevigen en sluit een kapitaalverhoging niet langer uit. De stijging van de zinkprijs komt op een ideaal moment voor Nyrstar. De hogere beurskoers effent het pad voor een kapitaalverhoging - wellicht met een voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders - die we al sinds vorig najaar als onvermijdelijk bestempelen. We bevestigen ons advies. Advies: houden Risico: hoog Rating: 2C