De Barometer 2006 van Ernst & Young (E&Y) over de aantrekkelijkheid van België als investeringsland zal Verhofstadt II als muziek in de oren klinken. Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal buitenlandse investeringsprojecten. We halen zelfs het niveau van Polen en Duitsland.
...

De Barometer 2006 van Ernst & Young (E&Y) over de aantrekkelijkheid van België als investeringsland zal Verhofstadt II als muziek in de oren klinken. Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal buitenlandse investeringsprojecten. We halen zelfs het niveau van Polen en Duitsland. Maar de loftrompet steken, zou voorbarig zijn. E&Y waarschuwt voor structurele pijnpunten achter de mooie statistieken. Eigenlijk surfen we op een algemene trend: Europa (vooral Oost-Europa) wordt opnieuw aantrekkelijker dan China of andere lagelonenlanden. Niettemin hebben ook recente maatregelen, zoals de notionele intrestaftrek en fiscale rulings, een positief effect. Met zijn 45 jaar ervaring in het aantrekken van buitenlandse investeerders wereldwijd geeft Marcel De Meirleir ons land nog altijd een hoge score als potentiële vestigingsplaats voor internationale ondernemingen (zie blz. 56). Het woordje 'potentieel' is echter waar het aan schort, zo blijkt ook uit het onderzoek van E&Y. We zitten met een ernstig perceptieprobleem. We hebben, behalve voor loutere productie-investeringen, zowat alles in huis om buitenlandse investeerders te charmeren. Maar we verkopen onszelf slechter dan Nederland of kleinere, minder centraal gelegen landen als Denemarken, Zweden, Finland en Ierland. Zelfs voor goederenopslag of hoofdkwartieren voor marketing en verkoop worden we niet automatisch geshortlist. We springen niet in het oog, men kijkt over ons heen. Alsof België en zakendoen geen begrippen zijn die samengaan. Ons internationale uithangbord Brussel roept alleen politieke associaties op: Europa en Navo. Zaventem, dat uit de rondvraag van E&Y bij duizend internationale bedrijfsleiders "even belangrijk wordt ervaren als de hervorming van ons socialezekerheidsstelsel en zelfs belangrijker dan de aanwezigheid van de Europese instellingen", is een provinciale luchthaven - geen Schiphol of Charles De Gaulle. We gaan veel te lichtvaardig om met onze troeven. En troeven hebben we: technologieclusters en -valleien, sterke universiteiten en onderzoekscentra. Als we die professioneel promoten, komt daar volk op af. Zo ontvangt de DSP Valley ( digital signal processing) in Heverlee, een buur van Imec, vandaag Engelse hightechbedrijven. Verbaasd over wat we te bieden hebben, zoeken ze naar Vlaamse partners voor DSP-applicaties. Het gevolg van een actieve promotie over het Kanaal door Flanders Investment & Trade, met Peter Simkens en E-Capital. Zulke krachtenbundelingen zijn nodig. Perceptie en imago: het gaat om meer dan een dure spot met golfballetjes op CNN. De notionele interestaftrek is een stap in de goede richting, maar het is een veel te complex verhaal om in het buitenland over te brengen aan een chairman of chief executive officers. Nederland volgt Ierland en laat zijn vennootschapsbelasting zakken tot 25,5 %. Onze notionele interest verlaagt de vennootschapsbelasting, maar vereist rekenwerk met te veel parameters. Ons land is al ingewikkeld genoeg. Hou het simpel: one stop offices en heldere, eenvoudige en vooral duurzame regels. Erik Bruyland