Geen kunstmatige groei
...

Geen kunstmatige groeiNorth Sea Petrochemicals, een produkt van de hergroepering tussen Borealis en Montell, heeft in Antwerpen een uniek complex ontwikkeld voor de produktie van polypropyleen. Het bedrijf is de nummer één in onze rangschikking van de middelgrote ondernemingen, met een omzet die gestegen is van 114 miljoen naar 3,9 miljard (met weliswaar een achteruitgang in het laatste jaar). De gemeenten Kallo en Zwijndrecht, die ten westen van Antwerpen liggen, vormen de epicentra van de ontwikkeling van onze nationale kunststoffenindustrie. België, dat nog steeds een van 's werelds grootste producenten en verwerkers van kunststoffen per inwoner is, biedt hier plaats aan reuzen als Polysar, Bayer, 3M en Borealis. Van meer recente datum is de komst van North Sea Petrochemicals (NSP), dat met kunststoffen een meer dan echte groei realizeert. NSP ontstond in 1989 door de toenadering tussen de groepen Borealis en Montell, de twee grootste producenten van polyalkenen. Deze bedrijven hebben eveneens beroemde voorgangers, want Borealis is een joint venture tussen Neste (Finland) en Statoil (Noorwegen), terwijl Montell het resultaat is van een zelfde soort hergroepering tussen Himont en Shell.In vijf jaar tijd heeft North Sea Petrochemicals een aanzienlijk petrochemisch complex uit de grond gestampt, dat volledig is toegespitst op de produktie van propyleen en polypropyleen. Dit is het eerste dehydrogenizeringscomplex ter wereld dat voor zijn produktie een beroep doet op propaangas. Op dit moment bedraagt de produktiekapaciteit respektievelijk 400.000 ton propyleen en 230.000 ton polypropyleen, in de vorm van kogels of schijfjes. Beide worden in andere eenheden van de groep verwerkt in verpakkingen (voeding en isolatie) of in bestanddelen van specifieke produkten (auto-industrie, bouw, textiel). De eerste polypropyleenproduktie-eenheid ging van start in 1990. Pas in 1992 werd de NSP-struktuur aangevuld met de dehydrogenizeringseenheid. Na een eerder moeizame start, die samenviel met het einde van de groei van de Belgische chemiesektor in 1991, heeft North Sea Petrochemicals zijn tweede adem gekregen dankzij de grotere variëteit van zijn tweefasige produktie. North Sea Petrochemicals stelt momenteel 190 mensen tewerk. Inzake groei heeft de top van NSP er wel vertrouwen in. Polypropyleen doorstaat de vergelijking met talrijke traditionele industriële grondstoffen, zoals papier, glas of aluminium. Of die vergelijking nu wordt gebaseerd op de energie die wordt gebruikt voor de verwerking, dan wel op de vervuiling die eruit voortvloeit, polypropyleen is meer dan konkurrentieel. Overal worden steeds meer kunststoffen gebruikt, maar polyvinyl en polystyreen worden wel in ruime mate verdrongen door polyetylenen en nog meer door de polypropylenen (groei van 300 % sinds 1982). Recht in de markt van North Sea Petrochemicals.F. Mx.NORTH SEA PETROCHEMICALS Opgericht in '89, nu een topbedrijf in de Antwerpse chemie.