- Belangrijkste gebeurtenis: uitkijken naar aanpassingen aan de verkiezingsresultaten in de VS.
...

- Belangrijkste gebeurtenis: uitkijken naar aanpassingen aan de verkiezingsresultaten in de VS. - Groei in Noord-Amerika (Nafta): 3,1 %. BBP-groei:2,9 % BBP: 1020 miljard dollar Inflatie: 2,4 % Bevolking: 32,2 miljoen BBP per capita: 31.780 dollar Na de verkiezingen van 2004 superviseert een verzwakte Liberale Partij een minderheidsregering, maar niemand zit meteen te springen om nieuwe verkiezingen. Eerste minister Paul Martin zal steun krijgen van partijen aan de linkerzijde als het over sociale kwesties gaat en van de Conservatieven als het over defensie gaat. De Canadese ondernemingen maken zich zorgen over de sterkte van hun munt tegenover de Amerikaanse dollar. Niettemin zal de Canadese export in 2005 nog met 4 % toenemen. Door de hoge rentetarieven zullen bedrijven minder investeren. Í IN DE GATEN HOUDEN: DEFENSIE Canada zal meer uitgeven aan landsverdediging, wat de VS genoegen zal doen. Ottawa staat ook op het punt om met de VS een Noord-Amerikaans raketverdedigingssysteem uit te bouwen, maar tegelijk zal Martin de tegenstand in het binnenland trachten te bezweren door programma's te vermijden die het gebruik van ruimtewapens veronderstellen. BBP-groei: 3,1 % BBP: 669 miljard dollar Inflatie: 4,1 % Bevolking: 106,2 miljoen BBP per capita: 6300 dollar Het politieke toneel wordt gedomineerd door de nakende presidentsverkiezingen in 2006. Voor de eerste keer in de Mexicaanse geschiedenis ligt het terrein wijdopen: er is uit de drie grote partijen geen duidelijke favoriet naar voren getreden. De onpopulaire maar broodnodige hervormingen die door de regering- Fox nagestreefd worden, krijgen niet veel steun in het door de oppositie beheerste parlement. Plannen om de elektriciteits- en telecomsectoren te liberaliseren, zullen afgezwakt worden, net als de hervormingen van de belastingen en de arbeidsmarkt. De Mexicaanse economie is bijzonder afhankelijk van de VS, die meer dan 90 % van de Mexicaanse export afneemt. De groei zal in 2005 dan ook vertragen naarmate de Amerikaanse vraag afkoelt. De investeringen worden echter geschraagd door de hoge olieprijs. BBP-groei: 3,2 % BBP: 12.280 miljard dollar Inflatie: 2,5 % Bevolking: 295,7 miljoen BBP per capita: 41.530 dollar Na de presidentsverkiezingen is de politieke verdeeldheid nog altijd even groot. De behoudsgezinden zullen hun inspanningen verdubbelen. De discussies over homohuwelijken, stamcelonderzoek en de rol van de godsdienst in het openbare leven zullen opflakkeren. Een lange lijst van nationale prioriteiten - van belastinghervorming tot inperking van de ziektekosten - zullen de politieke kneedmachine niet overleven. Na een vrij robuust 2004 zal de economie vertragen. Alan Greenspan blijft de interest, die op een historisch dieptepunt belandde, omhoog duwen. De consumptie zal afkoelen en de aanhoudend hoge olieprijs zal wegen op de groei. Het begrotingstekort zal een onthutsende 4,5 % van het BBP bereiken. Alles draait om het tempo: als de economie zacht vertraagt, zal het allemaal wel goed komen. Als het snel gebeurt, is een crash waarschijnlijk, vooral als de woningprijzen naar beneden duiken. Í IN DE GATEN HOUDEN: IRAK, IRAN EN AL QAEDA Het aantal Amerikaanse troepen in Irak zal eind 2005 verminderd worden, maar een snelle, volledige terugtrekking zit er niet in. Ook Iran, dat vastbesloten is om zijn nucleaire sector te ontwikkelen, zal een stevige test vormen voor de Amerikaanse president. Gesprekken met Noord-Korea zullen op- en neergaan, maar op het einde van het jaar zal er niet veel veranderd zijn. Wel zal er opmerkelijke vooruitgang geboekt worden met het doden of gevangennemen van leiders van Al Qaeda, maar die organisatie zal blijven uitdijen. Een opvallende aanval tegen een Amerikaans doelwit - mogelijk in de VS zelf - is waarschijnlijk.