Rampenplannen zijn in onze bedrijven zeldzaam. Plannen die ook nog rekening houden met telecommunicatie- problemen zijn zelfs uiterst schaars. Maar wat begint u na een onheil zonder telefoon ?
...

Rampenplannen zijn in onze bedrijven zeldzaam. Plannen die ook nog rekening houden met telecommunicatie- problemen zijn zelfs uiterst schaars. Maar wat begint u na een onheil zonder telefoon ? Als u met een gerust hart zaken wil blijven doen, mag u vooral nooit een auditfirma vragen om te onderzoeken wat de gevolgen van een ramp in uw bedrijf zouden zijn. Zelfs niet voor de grap. Zo blijkt uit een recente studie van Coopers & Lybrand dat 33 % van de bedrijven die door een ramp zijn getroffen het totale verlies ramen op 475.000 tot 12 miljoen frank ; 20 % noemen bedragen van 12 tot 45 miljoen frank, en bij de resterende 15 % is de schade nog groter. De kans dat net uw bedrijf het slachtoffer wordt van een catastrofe is natuurlijk erg klein. Maar als u ook nog weet dat volgens consultant Touche Ross slechts 10 % van de bedrijven zonder rampenplan het onheil overleven, wordt het toch wel erg verontrustend... Vooral bedrijven die een rechtstreeks contact met klanten hebben of waar de informatica van levensbelang is, stellen zich vragen over risk management en rampbeheer. De andere gaan zelden verder dan het Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming (Arab) en een officieel contact met de brandweer.De factor die bijna altijd over het hoofd wordt gezien is de telefoon en in ruimere zin de bescherming van de communicatiemiddelen van het bedrijf. Die situatie is des te paradoxaler omdat de telefonie een vitale rol speelt in meer dan 80 % van de bedrijfsprocessen en essentieel is voor een groot aantal administratieve diensten en computertaken die eraan gekoppeld zijn. Anders dan in de informatica, waar de beveiliging vooral betrekking heeft op bestanden en programma's en minder op de eigenlijke machines, is de telefonie vooral afhankelijk van zwaar materieel (kabels of centrales). Het is dan ook onrealistisch en onbetaalbaar om voor een volledig dubbele infrastructuur te willen zorgen.Om te voorkomen dat men zijn toevlucht moet nemen tot fragmentarische oplossingen, stelt Siemens België sinds kort een globale aanpak voor, de Disaster Recovery Mobile Unit : een wagen met een centrale voor meer dan 200 aansluitingen, samen met de vereiste (analoge en digitale) bekabeling. Siemens biedt al zijn grote klanten een jaarlijks verzekeringscontract aan (ongeveer 400.000 frank), met de waarborg dat in geval van een ramp de mobiele eenheid binnen het uur en dit 24 uur op 24 uur naar de plaats van het onheil wordt gestuurd. Zodra de eenheid gearriveerd is, kan men beschikken over vier GSM-toestellen, 16 DECT-draadloze terminals en 200 lijnen, die vanuit de bestelwagen door een operator worden bediend. Op deze manier is de bedrijfstelefonie gegarandeerd binnen de 24 uur weer operationeel. Het systeem is nieuw voor België maar heeft zijn sporen al verdiend bij GPT, een filiaal van Siemens, dat in Engeland over acht mobiele eenheden beschikt, vooral bedoeld om na aanslagen te worden ingezet. Het initiatief werd op het jongste TMAB-salon voorgesteld en heeft naar verluidt veel belangstelling gewekt bij de klanten van Siemens... en bij andere leveranciers van centrales. Het concept van de mobiele eenheid zou dus snel ingang kunnen vinden, ook al omdat het een grote geruststelling is voor de bedrijfsleider. Trends stelt u een test voor (afkomstig uit een batterij van veertien pagina's) waarmee u de beveiliging van uw telefooncentrale, de ruggengraat van heel uw telefoonsysteem, kunt beoordelen. Het beantwoorden van de vragen neemt maar enkele minuten in beslag. We zijn ervan overtuigd dat u dat achteraf een nuttige tijdsbesteding zal vinden. FRÉDÉRIC MAHOUX UITGESCHAKELD ? Telefonie is net zo cruciaal als informatica.