De nieuwe Vlaamse regering kiest vooral voor besparingen aan de uitgavenkant om de Vlaamse begroting op orde te brengen. Een aantal politieke waarnemers zag daarin het bewijs dat CD&V aan het verrechtsen is, ondanks de aanwezigheid van christendemocraten met ACW-signatuur op belangrijke departementen als Onderwijs (Hilde Crevits) en Welzijn (Jo Vandeurzen).
...

De nieuwe Vlaamse regering kiest vooral voor besparingen aan de uitgavenkant om de Vlaamse begroting op orde te brengen. Een aantal politieke waarnemers zag daarin het bewijs dat CD&V aan het verrechtsen is, ondanks de aanwezigheid van christendemocraten met ACW-signatuur op belangrijke departementen als Onderwijs (Hilde Crevits) en Welzijn (Jo Vandeurzen). Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit Gent, vindt het veel te vroeg om te beweren dat de Vlaamse christendemocraten hun centrumpositie verlaten en naar de rechterzijde van het politieke spectrum opschuiven. Ten eerste wijst hij erop dat de Vlaamse regering deze legislatuur wel degelijk blijft investeren in welzijn, meer bepaald voor zo'n 500 miljoen euro. "Maar eigenlijk kunnen we de sociaaleconomische beleidskeuzes van CD&V pas echt afmeten aan wat straks in het federale regeerakkoord komt te staan", aldus Bouteca. "De belangrijkste sociaaleconomische hefbomen bevinden zich nog altijd op dat niveau. De vraag is of daar een symbolenstrijd komt tussen CD&V en N-VA over thema's als de indexsprong, een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of het hanteren van de Moesen-norm om de overheidsuitgaven te bevriezen. Het zou wel sterk zijn als CD&V hier over de hele lijn zijn slag thuis zou halen. Vaak wordt vergeten dat de christendemocraten in een Zweedse coalitie slechts de derde partij vormen. Niet enkel de N-VA maar ook de MR weegt zwaarder. De N-VA wil ook structurele ingrepen en geen 'muizenstapjes', zoals Ben Weyts het ooit noemde." Eerder dan uit te pakken met sociale trofeeën zoals het behoud van de automatische index, denkt Bouteca dat CD&V vooral zal wijzen op het feit dat de partij een verantwoordelijk regeerakkoord heeft onderhandeld. De Gentse politicoloog relativeert ook de sterke druk die het ACW, nu Beweging.net, op CD&V zal uitoefenen. "Ik verwacht wel kritiek van de christelijke arbeidersbeweging als er veel bespaard moet worden, maar de band tussen CD&V en Beweging.net is toch minder sterk dan vroeger. Vergeet ook niet dat er wellicht een deal gesloten zal worden om het probleem van de Arco-coöperanten op te lossen. Ook de N-VA is daartoe bereid. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan van 1,3 miljard euro. Als die deal er komt, dan denk ik dat het ACW een tijdje zal stoppen met het bekritiseren van een besparingsregering." Bouteca gaat er trouwens van uit dat de federale formatie zal slagen, omdat "bij de partijen een sterk geloof bestaat. Alles is zeer snel gegaan sinds Open Vld toetrad tot de Vlaamse regering. Wat de partijen ook samenhoudt, is dat ze een ploeg vormen zonder de PS. Ik denk dat geen Franstalige socialisten en geen opvallende belastingverhogingen voor de N-VA voldoende voorwaarden zijn om zo'n federale regering te aanvaarden." In Tweetspraak belicht de redactie een opmerkelijke tweet van de voorbije week. @ALAINMOUTONVL"Als de Arco-deal er komt, dan denk ik dat het ACW een tijdje zal zwijgen"