De Europese kapitaalmarktenunie brengt niet wat ze de fondsenbeleggers heeft beloofd. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. "Veel van de potentiële voordelen voor Europese beleggers zijn niet waargemaakt", klinkt het.
...

De Europese kapitaalmarktenunie brengt niet wat ze de fondsenbeleggers heeft beloofd. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. "Veel van de potentiële voordelen voor Europese beleggers zijn niet waargemaakt", klinkt het. 1. Waarover gaat het rapport? Beleggingsfondsen zijn een belangrijk product voor de Europese spaarders en beleggers. In 2020 was er een bedrag van 19.000 miljard euro in belegd. Die fondsenmarkt is enerzijds heel geconcentreerd. Zo'n 70 procent van de fondsen is geregistreerd in vier landen: Luxemburg, Ierland, Duitsland en Frankrijk. Anderzijds is er in Europa heel weinig grensoverschrijdend geldverkeer en blijven beleggers vaak bij fondsen van hun eigen land. 2. Welke nadelen heeft dat voor beleggers? De beheerskosten van beleggingsfondsen zijn vaak nog te hoog door het gebrek aan concurrentie. Door de gefragmenteerde markt hebben niet alle Europese beleggers evenveel keuze voor en toegang tot een breed aanbod aan beleggingsfondsen. Daarnaast is het toezicht op de fondsen gefragmenteerd en ondermaats, wat de risico's voor beleggers verhoogt. De nationale toezichthouders hebben nog altijd te veel macht. Er is geen Europees gelijk speelveld voor fondsbeheerders. 3. Welke oplossingen schuift de Rekenkamer naar voren? Vooreerst moet de Europese Commissie het wettelijke kader voor beleggingsfondsen strenger maken, zodat de lidstaten minder flexibiliteit hebben om dat naar eigen goeddunken in te vullen. Daarnaast moet de Europese financiële marktenwaakhond meer slagkracht krijgen om nationale toezichthouders op dezelfde lijn te krijgen. Tot slot moeten beleggers nog meer transparantie krijgen over de beheerskosten.