De Beleggerscompetitie gaat haar laatste fase in. Drie van de vier tussenklassementen hebben we ondertussen achter de rug en over iets minder dan een maand, op maandag 31 mei 2010, valt onherroepelijk het doek. Waar wekenlang dezelfde spelers de dienst uitmaakten, vonden er de laatste vier weken aanzienlijke schommelingen plaats en werd de kop van de rangschikking helemaal ondersteboven gehaald. De aandelenmarkten ondergingen een forse correctie als gevolg van de problemen van Griekenland, die nog altijd niet zijn opgelost, en de vree...

De Beleggerscompetitie gaat haar laatste fase in. Drie van de vier tussenklassementen hebben we ondertussen achter de rug en over iets minder dan een maand, op maandag 31 mei 2010, valt onherroepelijk het doek. Waar wekenlang dezelfde spelers de dienst uitmaakten, vonden er de laatste vier weken aanzienlijke schommelingen plaats en werd de kop van de rangschikking helemaal ondersteboven gehaald. De aandelenmarkten ondergingen een forse correctie als gevolg van de problemen van Griekenland, die nog altijd niet zijn opgelost, en de vrees voor een uitbreiding naar andere regio's. Zoals we al meerdere malen hebben uiteengezet, zijn trackers short de ideale instrumenten om in te spelen op een baisse van de indexen. Daalt een index met 1 %, dan neemt de waarde van een tracker short op die index met 1 % toe. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Uiteraard zal veel afhangen van de ontwikkeling van de beurzen. Keert de trend opnieuw naar stijgend, dan kunnen deelnemers die trackers met een hefboom of aandelen met een hoge bèta in portefeuille hebben, weer de neus aan het venster steken. De schaarse deelnemers die inspelen op een baisse maken inmiddels de dienst uit, maar op meer dan drie weken tijd kan er nog veel gebeuren. Dé vraag is uiteraard of de trofee zal gaan naar een stier of een beer. Het zal erop aankomen de trend van de aandelenmarkten perfect te voorspellen, want één ding lijkt zeker: de beurzen zullen in de komende weken sterke schommelingen laten zien. Wie opteert voor een baisse, kan beleggen in trackers short. Er bestaan zelfs enkele trackers short met een hefboom. Het is niet altijd een goed idee om beleggingsfondsen te kopen, hoewel heel wat financiële tussenpersonen u dat willen doen geloven. U betaalt in veel gevallen immers in- en uitstapkosten en beheerskosten. Die kunnen sterk uiteenlopen en dat kan uw rendement aantasten. De kosten die de diverse fondsen aanrekenen, zijn niet gemakkelijk te vergelijken. Wel verplicht Europa de beleggingsfondsen om een Total Expense Ratio (TER) te publiceren. Een prima idee, maar die maatstaf houdt geen rekening met de variabele transactiekosten. Goed om weten, is dat de kosten voor de aan- en verkoop van beleggingsfondsen bij Keytrade Bank bijzonder laag liggen. Liggen de kosten (te) hoog, dan is het soms beter om zelf aandelen te kopen, op voorwaarde de commissie die u betaalt redelijk is. Toch kunnen fondsen aangewezen zijn wanneer u wil beleggen in regio's waar u moeilijk zelf aandelen kunt kopen of waar het moeilijk is om met individuele aandelen voor de nodige spreiding te zorgen. We denken dan aan beleggingen in opkomende landen, zoals China, India, Brazilië enzovoort. (C) Door Etienne Langerwerf