De invoerders van de auto's die het meest geviseerd worden, reageren opvallend kalm op de aangekondigde maatregelen. Ze zijn het gewoon dat de regering aan het fiscale statuut van hun type voertuigen knaagt. Ze deed dat al in 2004, 2005, 2007 en 2009. De belangrijkste hervorming gebeurde in 2012, toen de regering-Di Rupo de prijs van het voertuig opnam in de berekening van het belastbaar voordeel in natura. Ferrari's en andere dure auto's werden toen in allerijl verkocht. De meer courante modellen, de Audi's A4 of A3, de BMW's of Skoda's vonden echter meer dan ooit hun weg naar fleetbeheerders.
...

De invoerders van de auto's die het meest geviseerd worden, reageren opvallend kalm op de aangekondigde maatregelen. Ze zijn het gewoon dat de regering aan het fiscale statuut van hun type voertuigen knaagt. Ze deed dat al in 2004, 2005, 2007 en 2009. De belangrijkste hervorming gebeurde in 2012, toen de regering-Di Rupo de prijs van het voertuig opnam in de berekening van het belastbaar voordeel in natura. Ferrari's en andere dure auto's werden toen in allerijl verkocht. De meer courante modellen, de Audi's A4 of A3, de BMW's of Skoda's vonden echter meer dan ooit hun weg naar fleetbeheerders. Merken als Audi of BMW houden de evolutie toch het best in het oog, want de markt van bedrijfswagens vertegen-woordigt een groot deel van hun verkoop. "We zitten op hete kolen in afwachting van meer bijzonderheden, maar we blijven kalm", zegt Christophe Weerts, woordvoerder van BMW Belux. "Net zoals vier jaar geleden, toen de berekening van het voordeel in natura drastisch veranderde." De impact bleek beperkt. "Ook deze keer zal er een weerslag zijn, maar we weten niet welke. Er zijn inderdaad mensen die niet absoluut een bedrijfswagen nodig hebben. We zijn overigens voorstander van een alternatieve mobiliteit, zoals de gedeelde wagen die we aanbieden met Drive Now." De autoverkopers liggen duidelijk niet wakker van wat de regering bedisselt, en wellicht hebben ze gelijk. Daar zijn vier redenen voor. De opeenvolgende federale regeringen, wat ook hun samenstelling was, hebben nooit een beleid gevoerd dat gericht was tegen de bedrijfswagen. Dat geldt ook voor de regering-Michel, waarin de N-VA gekant is tegen een herziening van het fiscaal statuut. De maatregelen hadden altijd een ander doel: het begrotingstekort terugdringen. In 2012 hoopte de regering-Di Rupo op 200 miljoen euro bijkomende inkomsten per jaar, de regering-Michel denkt 100 miljoen euro te innen door de tankkaarten iets meer te belasten. "Ik denk niet dat dit een grote impact zal hebben op de markt", zegt Jean-Marie Lejeune, fleetmanager bij CMI. Wel nieuw zijn de plannen voor een nieuw fiscaal kader, dat ondernemingen de mogelijkheid biedt een mobiliteitsbudget aan te bieden in plaats van een salariswagen. De werknemer kiest dan zijn opties voor verplaatsingen, 'geholpen' door de onderneming en de fiscaliteit. Zo'n fiscaal kader moet de keuze van een kleiner voertuig mogelijk maken in ruil voor een aanvullend abonnement op de trein, een bus-tram-metroabonnement of een fiets. Sommige verhuurders bieden al zulke mobiliteitsbudgetten aan. Ook het sociaal secretariaat SD Worx doet dat middels een computerprogramma, maar dat blijven kleine verschijnselen. Een wet zou een en ander kunnen vereenvoudigen en populairder maken. De werknemer zou ook de mogelijkheid krijgen om een deel of heel zijn mobiliteitsbudget in te ruilen voor meer nettoloon, en dat kan wel een impact hebben voor sommige merken. KBC Securities gewaagde voor D'Ieteren, de invoerder van Audi, Volkswagen, Skoda en Seat, van een potentiële daling van de autoverkoop met 13 procent. Het cliënteel van de merken die D'Ieteren verkoopt, bestaat voor de helft uit bedrijfswagenparkbeheerders. De analist ging daarbij uit van de hypothese dat 25 procent van degenen die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, de voorkeur zullen geven aan bijkomend nettoloon. Later kwam KBC Securities terug op die hypothese, omdat de maatregelen die uiteindelijk overwogen werden, niet bepaald zouden aanzetten om de auto in de steek te laten (lees ook blz. 40). De mix van soorten mobiliteit zou op meer belangstelling kunnen rekenen, en wellicht betekenen dat meer voor kleinere modellen zou gekozen worden als salariswagen. Alle voorgaande hervormingen, ook die van 2012, hebben de bedrijfswagen nooit kunnen terugdringen. Het aantal leasewagens is toegenomen van 91.957 in 2013 tot 107.459 in 2016 en die tendens zette ook door in de eerste maanden van 2016 (gegevens van Renta). De grootste leveranciers op deze markt zagen hun marktaandeel en verkoop stijgen, vooral dan de premiummerken. Zo steeg BMW in 2015 van de vijfde naar de derde plaats in het aantal inschrijvingen, met 37.238 voertuigen, komende van 32.012 in 2014 en 31.601 in 2013. Ook Audi en Mercedes groeiden. "De samenstelling van de fleet veranderde ten voordele van wagens met een lage CO2-uitstoot", stelt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans vast. "Maar de verschuiving was bescheiden. Aanvankelijk ging men ervan uit dat een downsizing zou plaatsvinden, van de Golf naar de Polo, van de Audi A4 naar de A3 enzovoort. Uiteindelijk zijn de gebruikers bij hetzelfde gamma gebleven, met dezelfde prijzen maar met de nadruk op minder uitstoot, die belangrijker werd bij de berekening van het voordeel in natura." De merken die voor fleets het meest begeerd zijn, zagen hun verkoop stijgen dankzij de uitbreiding van hun gamma's. BMW heeft zijn aanwezigheid bij de SUV's uitgebreid met de X1 als instapmodel en waagt zich nu ook tussen de monovolumes, met de Serie 2 Gran Tourer en Active Tourer. Mercedes heeft ook een nieuwe A-klasse ontwikkeld die heel wat succes kent en ook in een SUV-versie bestaat. Al die merken kennen succes als bedrijfswagen omdat hun goede tweedehandsprijs leidt tot aantrekkelijke huurtarieven. De belangrijkste bekommernis nu is een tijdelijke stilstand in de verkoop. De regeringen hebben de kwalijke gewoonte niet-afgeronde maatregelen aan te kondigen. "Ik hoop dat het niet wordt zoals in 2012, toen de markt enkele maanden lang platlag", zegt Thierry De Meuter, woordvoerder voor Audi bij D'Ieteren. "De maatregelen werden aangekondigd en vervolgens verschillende keren aangepast. De mensen aarzelden dan ook om te bestellen." Die toestand lijkt zich te zullen herhalen met de aankondiging van het mobiliteitsbudget en van de mogelijkheid om een nettobedrag te ontvangen. De bedragen en de berekeningswijze zijn nog niet vastgelegd. ROBERT VAN APELDOORNDe regeringen hebben de kwalijke gewoonte om niet-afgeronde maatregelen aan te kondigen. Het aantal leasewagens is toegenomen van 91.957 in 2013 tot 107.459 in 2016 en die tendens zette ook door in de eerste maanden van 2016.