De invoerders van de auto's die het meest geviseerd worden, reageren opvallend kalm op de aangekondigde maatregelen. Ze zijn het gewoon dat de regering aan het fiscale statuut van hun type voertuigen knaagt. Ze deed dat al in 2004, 2005, 2007 en 2009. De belangrijkste hervorming gebeurde in 2012, toen de regering-Di Rupo de prijs van het voertuig opnam in de berekening van het belastbaar voordeel in natura. Ferrari's en andere dure auto's werden toen in allerijl verkocht. De meer courante modellen, de Audi's A4 of A3, de BMW's of Skoda's vonden echter meer dan ooit hun weg naar fleetbeheerders.
...