Federaal minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte ( SP.A) counterde op donderdag 19 augustus het plan van NMBS-baas Karel Vinck om de treinkaartjes opnieuw duurder te maken (zie blz. 96).
...

Federaal minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte ( SP.A) counterde op donderdag 19 augustus het plan van NMBS-baas Karel Vinck om de treinkaartjes opnieuw duurder te maken (zie blz. 96). Vande Lanotte stelde zich vragen bij de extra energiekost van 13 miljoen euro die de NMBS in 2003 moest betalen tegenover 2002. Hij wil de kosten drukken door op zoek te gaan naar een nieuwe stroomproducent. Vande Lanotte start nu een consultatieronde over een nieuw stroomcontract met, onder meer, Luminus, SPE, Nuon en Essent. Voorwaarde is wel dat er een nieuwe, milieuvriendelijke warmtecentrale komt van waaruit de stroom voor de spoorwegen kan worden opgewekt. Febeliec, de beroepsfederatie van grote elektriciteitsverbruikers, schat de slaagkansen van de wisseloperatie heel beperkt in. Ze wijst erop dat al heel wat grote bedrijven zich na een leverancierswissel weer bij Electrabel hebben aangesloten, bij gebrek aan een gelijkwaardig alternatief. Naar schatting betalen grote bedrijven in België 20 procent te veel voor hun stroom. Febeliec wijst op de beperkte liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de te lage toegewezen capaciteit voor elektriciteitstransport. Daardoor kan de buitenlandse stroom nooit in België geraken. Het Franse Gaz de France maakte op zaterdag 21 augustus bekend dat het voor het einde van het jaar in België elektriciteit wil leveren. Dat wil het in eerste instantie doen via de Franse elektriciteitsgroep Electricité de France ( EDF). Later zou Gaz de France een eigen productie-eenheid in België bouwen. Momenteel voert het bedrijf samenwerkingsgesprekken met de Belgische producent SPE. Die was al een tijdje op zoek naar een partner, nadat de eerdere samenwerking met Electrabel spaak liep en de overnameplannen door EDF werden afgeblazen. We hebben al een haalbaarheidsstudie, nu wil ik een wenselijkheidstudie. Ik heb heel veel respect... Of neen, eigenlijk niet... Of kom, toch wel: ik heb veel respect voor de studies rond de economische impact van de Spelen. Worden de sponsors er beter van, is het financieel interessant...? Ik wil nu nagaan of de Spelen naar hier halen, naar de Vlaamse Gemeenschap, goed is voor de Vlaamse topsport en voor de Vlamingen zelf. (Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (Spirit), gewrongen tussen de olympische hype, zijn eigen sportbeleid en de zoveelste haalbaarheidsstudie voor het organiseren van de Olympische Spelen, in De Standaard)