Elk jaar reikt de International Facility Management Association ( IFMA) een Facility Award uit. De prijs gaat naar een persoon of een team dat een programma of een project voorstelt dat een significante bijdrage heeft geleverd aan het succes van zijn organisatie.
...

Elk jaar reikt de International Facility Management Association ( IFMA) een Facility Award uit. De prijs gaat naar een persoon of een team dat een programma of een project voorstelt dat een significante bijdrage heeft geleverd aan het succes van zijn organisatie. Laureaat dit jaar is de Amerikaanse sportschoenen- en sportkledinggigant Nike, voor de manier waarop de facilitaire organisatie van het Nike Customer Service Center in Laakdal van een louter ondersteunende helpdesk tot een volwaardige partner bij de ontwikkeling van de bedrijfsdoelstellingen evolueerde. Aan de basis van die evolutie ligt de integratie van facility management, preventiebeleid en inkoop binnen één business unit. De ondersteunende diensten beter afstemmen op de bedrijfsobjectieven: wat betekent dat in de praktijk? "Onze opdracht bestaat erin om een optimale werkomgeving te creëren, risico's te voorkomen en te beheersen en dat alles tegen een correcte prijs," legt afdelingshoofd Rudy Clonen uit. "Alles draait om people, planet en profit. Rond elk van die polen heeft de afdeling Facility Management, Risk Management & Procurement (FRP) de jongste jaren projecten opgezet." People. Een belangrijk project binnen dit luik was de installatie van een nieuwe service desk, uiteraard met de bedoeling om een betere dienstverlening aan de interne klant te kunnen aanbieden. Voortaan kan de gebruiker met één enkel nummer terecht bij de service desk voor al zijn vragen, problemen of klachten, terwijl hij vroeger vijf verschillende nummers moest kennen. De service desk wordt bemand door twee medewerkers van het veiligheidsteam die hiervoor een speciale opleiding kregen. Zij zien erop toe dat de verantwoordelijke in kwestie meteen een e-mail ontvangt en dat de aanvrager de nodige respons krijgt over de ontvangst en verwerking van zijn verzoek. De software voor de service desk heeft Nike volledig zelf ontwikkeld, aangezien op de markt geen enkel pakket beschikbaar was dat voldoende functionaliteit bevatte. Ook aan preventie en ergonomie besteedde Nike ruime aandacht. Elke werkplek werd grondig geanalyseerd: van de omgevingsfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid...) tot de aard van het werk dat de personeelsleden moeten uitvoeren (ergonomische belasting, het al dan niet repetitieve karakter van de taak...). Behalve objectieve factoren werd ook rekening gehouden met de subjectieve ervaring van de werknemers. Dat gebeurde via een gesprek met de interne ergonoom. Op basis van die informatie stelde de FRP-afdeling dan een algemeen beeld op per activiteit en werkte ze preventieve acties uit. Het ging meer bepaald om ergonomische trainingen of het ter beschikking stellen van aangepaste werkmiddelen. In het magazijn bijvoorbeeld kregen de werknemers pneumatische hefsystemen; kraanoperators konden dan weer aan de slag met joysticks die minder belastend werken. Planet. Ook op het vlak van duurzaam beleid en milieupreventie scoort de FRP-afdeling van Nike uitmuntend. Zo werden alle werkplekken uitgerust met nieuwe T5-lampen. Het voordeel is dat die tot de helft minder verbruiken, terwijl hun levensduur ongeveer driemaal zo lang is als die van een gewone TL-lamp, zodat ook minder interventies door de onderhoudsploeg moeten worden uitgevoerd. De volledige investering kan trouwens binnen de vier jaar worden teruggewonnen. Een ander project was de installatie van zonnepanelen. In Laakdal beschikt Nike over vijf verwarmingsketels die tijdens de zomer alleen maar worden gebruikt voor de douches. Voortaan kunnen de zonnepanelen echter volledig instaan voor de verwarming van het douchewater, zodat de ketels tijdens de zomer niet meer hoeven te draaien. Daardoor kon het verbruik maar liefst met een factor 100 worden gereduceerd. Profit. Een efficiënte maatregel op het vlak van budgetcontrole was empowerment. Vroeger controleerde de facility manager zelf alle budgetten. Door de verschillende medewerkers binnen zijn team verantwoordelijk te maken voor de deelbudgetten, blijkt nu opeens dat de uitgaven de jongste jaren veel beter binnen de gestelde budgetten blijven. De lijst van projecten en maatregelen die voortvloeiden uit de oprichting van de afdeling FRP bij Nike maakt duidelijk dat de afdeling nuttig werk verricht. En dus kon ze ook op erkenning van de organisatie rekenen: dat blijkt onder meer uit het feit dat het beheer van FRP intussen een directiefunctie is geworden. Herwig Vanhaelemeersch