Twee Ufsia-studenten organizeerden in '85
...

Twee Ufsia-studenten organizeerden in '85de eerste Night of the Proms in het Antwerpse Sportpaleis. Van jaar tot jaar kreeg het evenement meer weerklank. Volgende week barst de elfde editie los, met 8 koncerten in Antwerpen en 11 in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Spanje. Van een goeie uitvoer(ing) gesproken..."Als broekventjes van 19, 20 jaar zijn we er in 1985 aan begonnen, te jong nog om zelf een vzw te mogen oprichten. Onze ouders moesten tekenen. Als voorzitter van Unifac, de studentenkoepel van de Antwerpse Ufsia, wilde ik een plezant klassiek koncert programmeren. Tientallen ideeën werden gewikt, gewogen, gemixt en geshaket. Resultaat : de First Night of the Proms, met een knipoog naar de uitbundig plezierige Last Night of the Proms, het orgelpunt van de overigens zeer ernstige Proms-koncertreeks van de BBC. "Jan Van Esbroeck glundert als hij terugdenkt aan die eerste editie die hij samen met Jan Vereecke, studiegenoot ekonomie, op poten zette. Vandaag, elf jaar later, halen ze 150.000 Vlamingen naar hun Night of the Proms (8 koncerten, start 8 november) en exporteren ze hun produkt ook naar Nederland (6 koncerten, start 6 november), Duitsland (2), Zwitserland (1), Spanje (1) en Frankrijk (1). Alles bijeen goed voor 250.000 toeschouwers. Wat die voorgeschoteld krijgen ? Een aantal schlagers uit het klassieke repertoire en de greatest hits van popsterren die hun ding komen doen met klassiek orkest. Dit jaar op het programma : het orkest Il Novecento, plus uitgebreid koor, gedirigeerd door Robert Groslot, en langs popzijde Al Jarreau, Roger Hodgson (ex-Supertramp-voorman) en Brian Ferry, alles aaneengelast door een onkonventionele prezentator-publieksbespeler (Carl Huybrechts voor de 8 koncerten in het Antwerpse Sportpaleis). De hoofdrol is voor het publiek zèlf. Meezingen (of -brullen) is de boodschap, uit de bol gaan, zwaaien met spandoeken en vlaggen, Mexican waves door het Sportpaleis laten rollen, en met kleine lichtjes dankuwel, sponsor de zaal omtoveren tot een reusachtige kerstboom. Ambiance. Het middenplein, de staanplaatsen, that's where the action is. Daar troepen de studentenverenigingen samen, daar worden de kelen het wijdst opengesperd, daar zit de motor die de rest van het publiek meetrekt.Het Sportpaleis mag dan al duur zijn en niet gekend om zijn goede service, de Proms-organizatoren houden eraan vast om hun traditie niet te breken én omwille van de kapaciteit.STRUKTUUR.Jan Vereecke : "Het eerste jaar was meteen een sukses : uitverkocht, 13.500 man. Doordat we met telefonische plaatsbespreking hadden gewerkt daarin waren we pioniers , kenden we ook de adressen van alle kaartjeskopers, zodat we achteraf een marktonderzoek konden opzetten (wat we sedertdien jaarlijks zijn blijven doen). Bijna iedereen wou bij een volgende editie terugkomen en vrienden en buren meebrengen, dus organizeerden we het jaar nadien ook al verklaarde men ons gek twee avonden. Weer uitverkocht. En zo bleef het van jaar tot jaar groeien. "De organizatie evolueerde mee. "Aanvankelijk was er alleen de vzw Prommusic, maar algauw realizeerden we ons dat er een inkongruentie was tussen de vzw-struktuur en zaken als sponsoring en andere commerciële aktiviteiten. " Vandaag houdt Prommusic zich enkel nog bezig met het "artistieke" luik (orkest, artiesten, zaal, licht, geluid). De NV Promotie voor Speciale Evenementen (PSE) doet alles wat naar commercie ruikt (sponsors zoeken, promotie voeren, VIP-aktiviteiten organizeren...). " Het telefonisch reservatiesysteem is ondergebracht in een aparte struktuur : Tele Ticket Service (TTS), een vzw die zich alleen met ticketing (voor evenementen van eigen huis én van derden) bezighoudt. Vierde en laatste poot onder de Prom-stoel is de bvba Pretext, het p.r.-bureau dat alle kommunikatie rond de koncerten van Prommusic verzorgt en bedrijfsevenementen organizeert. De vier takken waarin de twee Jannen als bestuurders of beheerders zetelen, telkens aangevuld met een derde persoon sluiten funktioneel perfekt op elkaar aan. HOEVEEL GELDrijven ze daar nu mee binnen ? Prommusic, de koncertorganizator, haalde vorig jaar een omzet van een 65 miljoen frank, betaald door de koncertgangers. Tele Ticket Service puurt zijn inkomsten uit de reservatie-fee die wordt aangerekend bovenop de "basis"-ticketprijs. Vandaag bedraagt die toeslag 50 frank (BTW en andere taksen inbegrepen). Netto houdt TTS aan elk verkocht ticket een goede 40 frank over, wat maakt dat deze vzw aan het half miljoen tickets dat ze vorig jaar verhandelde, een brutomarge van 20 miljoen frank overhield, op een omzet van 256 miljoen. PSE was in '94 goed voor zo'n 75 miljoen frank omzet en 13 miljoen brutomarge, uit sponsoring- en (vooral) VIP-aktiviteiten. Pretext haalde 4,4 miljoen brutomarge op 22 miljoen omzet. Kijkt de fiskus niet wantrouwig naar het vzw-statuut van Prommusic en TTS ? Jan Van Esbroeck : "Dat vzw-statuut hebben we gekozen omdat het het eenvoudigste was, met de minste verplichtingen. Het is er niet om belasting te ontduiken. Bij Prommusic komen fakturen binnen en gaan fakturen buiten. Punt. Er is geen personeel, er worden geen vergoedingen betaald, geen lonen. Winst wordt daar niet gemaakt, we leggen wel een reserve aan als buffer om onvoorziene uitschuivers op te vangen. Maar alle commerciële aktiviteiten, waar dus winst uit gepuurd wordt, zitten in de NV PSE, waarmee we vorig jaar een nettoresultaat bijeenharkten van 12 miljoen frank. We betaalden in '94 trouwens 7 miljoen frank belasting. Dat zegt toch voldoende ? We spelen het spel zuiver. "GROEI EN EXPORT.Maandag 6 november krijgt het Nederlandse Den Bosch de première van de reeks van 19 avonden die de artistieke en organizatorische crew van zo'n 225 man in vier weken tijd ook nog naar Rotterdam, Antwerpen, Dortmund, München, Rijsel, Zürich en Madrid brengt. 70.000 Nederlanders vullen dit jaar 6 avonden "Heineken Night of the Proms", een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het koncept slaat enorm aan bij onze noorderburen. De hoofdsponsor, brouwer Heineken, gooit er ook een fenomenale mediasteun tegenaan. Jan Vereecke : "De mensen van Heineken kwamen ons in 1990 opzoeken in Antwerpen, ze vonden ons evenement perfekt passen in de strategie om hun merk een jonger imago te geven. Zo vulden we in '91 voor het eerst de Ahoy-zaal in Rotterdam, goed voor 9500 mensen. Schitterend koncert, good vibrations, iedereen met een smile naar huis : ze hadden meer dan drie uur muziek gekregen voor nagenoeg geen geld. "Die Nederlandse uitstap is een hefboom geweest voor verdere groei. Jan Van Esbroeck : "Het jaar nadien konden we Joe Cocker op de affiche zetten, die op dat moment een come-back maakte. Met alleen maar de Antwerpse Proms zou ons budget te klein geweest zijn om die man te boeken ; dankzij de twee bijkomende koncerten in Nederland lukte het wel. Schaalvoordelen, daar draait het om. Door de groei naar steeds meer avonden hebben we elk jaar de kwaliteit kunnen opdrijven zonder het "budget per avond" te verhogen. In ons marktonderzoek zien we de tevredenheidscurves over geprezenteerde artiesten, geluid, licht, ontvangst en andere diensten van jaar tot jaar stijgen. "Ook in Nederland wordt gewerkt met telefonische reservaties, wat er voor zorgde dat op 2 september '94, de openingsdag van de verkoop, om kwart na acht 's ochtends het hele 06-net platlag. "PTT Telecom meldde ons later dat er 455.000 oproepen waren, komende van 193.000 toestellen. Het systeem blokkeerde, mensen raakten verkeerd verbonden, ze kwamen bij sekslijnen uit in plaats van bij onze reservatiedienst, " lachen Jan & Jan. Velen moesten bij gebrek aan plaatsen teleurgesteld worden, daarom werd beslist dit jaar van 3 naar 6 koncerten te gaan.HET HEFBOOMEFFEKTvan de buitenlandse groei wil Prommusic voort uitbuiten. Vorig jaar werd, volledig op eigen risico, een eerste Duitse versie georkestreerd in Dortmund : slechts 5000 mensen kwamen erop af, maar de reakties van pers, publiek en mensen uit de business waren nadien zeer entoesiast. Dit jaar is er één avond in Dortmund en één in München. Een Duitse partner is mee in de boot gestapt : Mama Concerts, één van Europa's grootste koncertorganizatoren. "Die heeft er voor gezorgd dat we tv-spotjes kunnen hebben op Pro-7. En dat is essentieel : alleen langs dat medium kunnen we mensen in het buitenland meteen duidelijk maken wat zo'n Night of the Proms juist is, kunnen we hen de sfeer laten proeven. "Samen met Heineken worden dit jaar voor het eerst ook Zwitserland (Zürich) en Spanje (Madrid) aangeboord. "Hier gaat het, net als in Nederland, om een uitkoop : Heineken betaalt ons voor het produkt dat we leveren. " Frankrijk (Rijsel), ook voor het eerst, is dan weer eigen risico, met steun van sponsor Super Club. "Die introdukties kosten ons fortuinen, maar we beschouwen het als een gerechtvaardigde investeringsfaze. " Plannen voor andere landen ? "In Groot-Brittannië hebben we al wat kontakten gelegd, maar daar kunnen we, gezien de Britse proms-traditie, ons koncept natuurlijk niet prezenteren onder de noemer Night of the Proms. " Die naam is overigens door Prommusic gedeponeerd voor heel Europa. "De BBC is er zich nooit komen over beklagen dat wij die naam gebruikten. Bovendien is de artistieke invulling een volstrekt origineel koncept uit ónze koker, " aldus Jan Vereecke.LIKWIDITEIT ?Eén topevenement in één maand van het jaar : een reusachtige piek aan kasinkomsten, gevolgd door 11 maanden dal ? "Verkeerd, " zegt Jan Van Esbroeck. Zijn financiële mosterd heeft hij gehaald bij zijn ekonomieproffen en bij zijn moeder "de omgekeerde volgorde is misschien juister. ""Likwiditeitsproblemen kennen we niet. Vergeet niet dat we met TTS ook tickets verkopen voor derden, onder andere voor Make it Happen (van Paul Ambach en Michel Perl, naast Herman Schueremans de grootste koncertpromotoren in België). En ook voor Disney on Ice (maart, 120.000 tickets) plus nog een reeks kleinere evenementen.Bovendien zitten de inkomsten van onze Night of the Proms gespreid over een paar maanden. Elk jaar krijgen de mensen via een bestelbon in het programmaboekje de mogelijkheid om meteen te reserveren voor het volgende jaar effektieve betaling vragen we hen wanneer het volledige programma bekend is (in augustus). Zo kregen we na de editie '94 al 80.000 bestellingen binnen. Kan je je een duidelijker bewijs van klantentevredenheid indenken ? "De twee Jannen zijn sinds dit jaar ook begonnen met het lanceren van nieuwe produkten in andere periodes van het jaar. In februari jl. staken ze de eerste Super Club Night of Entertainment in elkaar : een koncert waarbij het op voorhand geënquêteerde publiek de partituur bepaalt, en zo zijn favoriete filmmuziek en verzoeknummers te horen krijgt van de uitgenodigde artiesten. Dat komt er in '96 zeker opnieuw. En begin oktober probeerden ze wéér een nieuw koncept uit in Vorst-Nationaal : Senza una Donna, met optredens van uitsluitend vrouwelijke pop-performers als Jo Lemaire, Debbie Harry, Sister Sledge... 7500 mensen in de zaal (waarvan weliswaar zo'n 3000 via sponsors), maar ongeveer break-even, en dus volgend jaar ook voor herhaling vatbaar. Jan Van Esbroeck : "Door nieuwe aktiviteiten op te zetten op andere tijdstippen, boren we niet alleen nieuwe inkomsten aan in die kalmere periodes, maar benutten we ook beter onze know-how en organizatiestruktuur, die momenteel eigenlijk nog tweederde van het jaar bijlange niet maximaal benut wordt. Ons doel is een drietal evenementen uit te bouwen die op termijn een even groot potentieel hebben als de Night of the Proms. Er liggen nog een paar ideetjes in de schuif, maar we zijn niet gehaast. "RAF PAUWELSJAN VEREECKE EN JAN VAN ESBROECK (PROMMUSIC) "We verdienen maar iets aan de laatste 10 % zetels. Acht avonden die slechts voor 90 % uitverkocht zijn, betekenen voor ons acht keer nul-komma-nul frank. "De NV Promotie voor Speciale Evenementen houdt zich bezig met sponsorwerving, VIP-gebeuren en andere commerciële aktiviteiten. Het artistieke luik zit in de vzw Prommusic (omzet '94 : 65 miljoen), de ticketing in de vzw Tele Ticket Service (omzet '94 : 256 miljoen, brutomarge 20 miljoen). Maar die vzw's moeten geen jaarrekening publiceren.