De Europese ministers van Millieu scharen zich achter een akkoord over organische verontreinigende stoffen (POP's), meldt de Europese Raad. ...

De Europese ministers van Millieu scharen zich achter een akkoord over organische verontreinigende stoffen (POP's), meldt de Europese Raad. De nieuwe verordening breidt de lijst van POP's uit en versterkt de concentratiegrenswaarden van een aantal stoffen. Over de tekst is een akkoord bereikt met het Europees Parlement. De verordening wordt een halfjaar na de publicatie van kracht. POP's mogen niet langer gebruikt worden in nieuwe producten, maar ze kunnen nog steeds worden aangetroffen in afval van waterbestendige textielproducten, meubels, plastic of elektronische apparaten. In een kringloopeconomie is het essentieel nieuwe limieten op de aanwezigheid van die stoffen te zetten, zegt de Raad.