Sinds 1 april 2014 hebben ontslagen werknemers het recht de redenen van hun ontslag te vragen aan de werkgever. Tot dan was de werkgever niet verplicht zijn motieven formeel bekend te maken. Op het C4-formulier is wel in een rubriek voorzien om de ontslagreden aan te duiden, maar dat is veeleer een administratieve vereiste van de RVA dan een arbeidsrechtelijke kwestie. "Dat wilde nog niet zeggen dat je werknemers om eender welke reden kon ontslaan. Alleen was je als werkgever niet verplicht die redenen formeel kenbaar te maken", zeggen de advocaten Emmanuel Plasschaert en Evelien Jamaels van Crowell & Moring. Sinds de hervorming van 2014 is dat anders.
...