MAAR INFLATIEGEVAAR.
...

MAAR INFLATIEGEVAAR.Als directeur van het economisch departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) houdt Baudouin Velge het reilen en zeilen van de wereldeconomie scherp in de gaten. Als weinige andere in dit land beschikt hij daarvoor over de nodige instrumenten. Velge werkte immers verscheidene jaren samen met Nobelprijswinnaar Lawrence Klein van de University of Pennsylvania (zie ook Trends van 12 september '96). Lawrence Klein mag beschouwd worden als de godfather van de gesofisticeerde, wereldomvattende econometrische modellen. De VBO-studax ziet de positieve internationale evolutie allereerst als een nieuwe kans die België krijgt om intern echt orde op zaken te stellen. Baudouin Velge : "België moet deze gunstige internationale situatie maximaal benutten om de structurele zwakten ten gronde aan te pakken. Ik denk daarbij vooral aan twee elementen : enerzijds de loonkosten die terug in lijn moeten komen met de voornaamste handelspartners en anderzijds de enorme uitdaging voor de sociale zekerheid als gevolg van de vergrijzing van de bevolking."Voor een zo open economie als de Belgische is de conjunctuur in het buitenland uiteraard een erg belangrijke factor. Baudouin Velge : "De aanwakkering van de groei in Duitsland en Frankrijk zal België in 1997-'98 aanzienlijk vooruit helpen. Zeer belangrijk is ook de evolutie in Oost-Europa. De drie nieuwe Oeso-lidstaten Polen, Tsjechië en in mindere mate Hongarije lijken goed op weg om vrij snel het economisch niveau van een land als Spanje te bereiken. Dit is natuurlijk zeer belangrijk voor de Belgische ondernemingen die daar, vrij dicht bij huis, nieuwe afzetmarkten kunnen vinden. De evolutie in Rusland lijkt me echter een stuk problematischer dan in de drie net genoemde landen".Wat betreft de inflatie ziet Velge toch hier en daar wolkjes aan de hemel : "Is het gevaar op een heropflakkering van de inflatie zeker het grootst in de VS, dan mag men in deze context toch ook het Verenigd Koninkrijk niet uit het oog verliezen. De economie zal daar immers nu voor het vijfde jaar op rij behoorlijk sterk groeien en het is weinig waarschijnlijk dat gedurende een verkiezingsjaar de zittende regering zou overgaan tot de maatregelen nodig om een eventuele inflatie-opstoot te bedwingen. Een stijging van de langetermijnrentevoeten is bijgevolg niet uit te sluiten."BAUDOUIN VELGE (VBO) Er komen nieuwe afzetmogelijkheden, dicht bij huis.