Maak Europa vrij. Je hoeft geen biljonair te zijn die uitsluitend leeft voor geld en minnaressen om argwanend te staan tegenover wat de commissarissen een betere naam voor deze onverkozen superambtenaren van de Europese Unie is niet te vinden fiscaal toebereiden in Brussel. Je hoeft evenmin doctor in de economie te zijn om te weten dat de onvrijheid van de markten die nog steeds bestaat in telecom, elektriciteit, gas, openbaar vervoer en de hoge belastingen leiden tot a) een lage of een middelmatige groei in Europa, b) 12 miljoen werklozen, c) een uitdijing van de zwarte en de grijze economie. Het triomfalisme van commissaris Mario Monti over de gedragscode die begin december werd aanvaard door de Europese ministers van Financiën is fout. De Commissie zou dienen te begrijpen dat de fiscale inquisitie rechtstreeks verantwoordelijk is voor een gebrek aan ondernemingszin. Zij wil de belastingconcurrentie tussen de EU-landen stoppen. I...

Maak Europa vrij. Je hoeft geen biljonair te zijn die uitsluitend leeft voor geld en minnaressen om argwanend te staan tegenover wat de commissarissen een betere naam voor deze onverkozen superambtenaren van de Europese Unie is niet te vinden fiscaal toebereiden in Brussel. Je hoeft evenmin doctor in de economie te zijn om te weten dat de onvrijheid van de markten die nog steeds bestaat in telecom, elektriciteit, gas, openbaar vervoer en de hoge belastingen leiden tot a) een lage of een middelmatige groei in Europa, b) 12 miljoen werklozen, c) een uitdijing van de zwarte en de grijze economie. Het triomfalisme van commissaris Mario Monti over de gedragscode die begin december werd aanvaard door de Europese ministers van Financiën is fout. De Commissie zou dienen te begrijpen dat de fiscale inquisitie rechtstreeks verantwoordelijk is voor een gebrek aan ondernemingszin. Zij wil de belastingconcurrentie tussen de EU-landen stoppen. Is die gedragscode, zoals Mario Monti beweert, een historische doorbraak ? Als dat zo is, dan zal de economische neergang van Europa vergeleken met de VS voortgaan. Belastingharmonisering in de EU kan enkel begrepen worden als "de lat naar boven toe gelijk leggen om de geprivilegieerden de werkers aan 32 uur met behoud van loon (goed voer voor zwartwerk) van de welvaartstaat te beschermen". De vakbonden blijven middeleeuwse gilden die vechten voor hun leden, de insiders, en huichelachtig palaveren over de werklozen, de outsiders. Hoe dat werkt, kan men vaststellen in Vlaanderen als er scholen samengevoegd worden omwille van dalende leerlingenaantallen. Dan werken alle corporatistische afspraakjes van vaste benoemingen, anciënniteiten, syndicale bescherming. Slotsom : de ouderen klampen zich tot hun laatste snik vast, de jongeren niet-vastbenoemd moeten het veld ruimen voor de uitgebluste overbeschermden. Er is een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan doorzichtigheid van de Europese besluitvorming, het regenteske gedrag van de commissarissen, de ondemocratische samenstelling van de sleutelorganen van de Europese Unie en de bronnen van de Europese gedachte. Heeft u een stem in het kapittel gehad om Karel Van Miert naar Europa te sturen, om zijn voorgangers Willy Declercq of Etienne Davignon tot uw vertegenwoordiger aan te stellen ? Neen. Zij werden gecoöpteerd door hun gelijken in de Wetstraat die achter de schone schijn van een parlementaire democratie een particratisch bewind voeren. Er blijft iets grondig misgaan met Europa. De oorsprong van het huidige Europese bouwsel is vergiftigd door een autocratische, ondemocratische mentaliteit en wilsuitoefening. In kort bestek is dit niet toe te lichten, daarom eerst de stelling en nadien de erg geloofwaardige bron (zij staat niet alleen, maar geeft de meest actuele en goedgeschreven stand van zaken van dit deel van de ideeëngeschiedenis). Tussen het totalitarisme van de nationaal-socialisten, het regime van Vichy, het fascistische denken, de gedachten van de personalist Emmanuel Mounier en diens sympathie voor de linkse vleugel van de nazi's en de ideologie van de Europese integratie ligt een aantal rechtstreekse verbanden. John Laughland bewijst dit in The Tainted Source, The Undemocratic Origins of The European Idea ( Little, Brown & Company, 1997). Aanbevolen kerstlectuur. Het euroscepticisme is teruggeslagen na de overwinning van Tony Blair op 1 mei '97. Sedertdien laat de bevolking en de intelligentsia betijen en wint de EMU-propaganda op alle fronten. België heeft nog nooit een ernstig Europees debat gevoerd, nog nooit een stemming voor of tegen een Europees project aangedurfd en laat zich als een lakei van de grootstaten elke soevereiniteit ontfutselen. Een flikkering van democratische oppositie ontstaat rond het tweemaandelijkse tijdschrift These Tides, For All Those Working for the Post EU Europe. Het blad heeft banden met TEAM, The European Anti-Maastricht Movement. TEAM is niet tegen Europa, wel tegen het centralistische, ondemocratische Europa van de eurocraten. TEAM omvat linkse en rechtse opposanten van het jacobijnse Europa. In stede van zich in slaap te laten wiegen door de naïeve eensgezindheid over de voordelen van de EMU slechts achter het IJzeren Gordijn was er een dergelijke massale instemming over politieke projecten zouden de ondernemers zich beter bezinnen over de oriëntering van het supranationale Europa. Zijn zij bereid om te leven in een socialiserende, corporatistische, antivrije federatie ? Wie gelooft dat dit een extreem standpunt is, kan overwegen dat in het Europa van de toekomst een Nederlands Poldermodel onmogelijk is. Alles moet gladgestreken en eengemaakt worden volgens het beginsel van de grootste gemene deler. Wie boven het maaiveld uitsteekt met een krachtige gedachte, vertrekkend vanuit zijn plaatselijke, landelijke realiteit, zal door de Monti's van de Commissie gestraft worden. Willen we dat Europa ? De ondernemers waarschijnlijk niet, maar het staat wel haast letterlijk in de teksten die leiden tot het Europa dat hen te wachten staat. Voor wanneer een D-Day om Europa te bevrijden van zijn autocraten ? FRANS CROLS