Net nu men in het kader van de personenbelasting voor het berekenen van het belastbare voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, geen rekening meer houdt met de afgelegde kilometers, moet alsnog een hele kilometeradministratie op poten worden gezet. Zo wil het de nieuwe btw-reglementering zoals die vanaf begin dit jaar effectief van toepassing is.
...

Net nu men in het kader van de personenbelasting voor het berekenen van het belastbare voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, geen rekening meer houdt met de afgelegde kilometers, moet alsnog een hele kilometeradministratie op poten worden gezet. Zo wil het de nieuwe btw-reglementering zoals die vanaf begin dit jaar effectief van toepassing is. Een werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt waarmee zijn werknemer ook privéverplaatsingen (inclusief die van het woon-werkverkeer) doet, moet tegenwoordig nogal wat in het oog houden. Sinds begin dit jaar geldt een nieuwe regeling voor het berekenen van het belastbare voordeel van alle aard. Die moet ervoor zorgen dat de belasting stijgt naarmate de aanschaffingsprijs én de vervuilingsgraad van het voertuig hoger zijn. Tot vorig jaar werd het belastbare voordeel berekend op basis van het aantal privékilometers. Hoe meer kilometers, hoe hoger het belastbare voordeel. Maar in de praktijk nam men al jarenlang genoegen met het belasten van een vast aantal van 5000 privékilometers als de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling niet groter was dan 25 kilometer. Als die afstand groter was, ging men uit van 7500 privékilometers. Voor de toepassing van de btw gold het aldus berekende voordeel eveneens als uitgangspunt. In de nieuwe regeling die vanaf dit jaar in de inkomstenbelastingen van toepassing is, houdt men voor het berekenen van het voordeel van alle aard geen rekening meer met het aantal afgelegde kilometers. Het voordeel wordt nu uitsluitend nog berekend uitgaande van de cataloguswaarde van het voertuig en zijn CO2-uitstoot. Maar in het kader van de btw doet zich net het omgekeerde voor. Om een juiste toepassing te kunnen maken van de nieuwe btw-regels is het voortaan noodzakelijk dat men - minstens bij nieuwe bedrijfswagens - heel precies weet hoeveel kilometers de wagen voor privédoeleinden aflegt. Van een vast aantal van 5000 of 7500 privékilometers per jaar is geen sprake meer. Elk bedrijf zal de juiste omvang van het privégebruik moeten kunnen aantonen. Ondernemingen die nieuwe bedrijfswagens ter beschikking stellen van hun werknemers of bedrijfsleiders, moeten dus dringend aan de slag om een hele kilometerboekhouding aan te leggen, waaruit per bedrijfswagen de juiste omvang van het privégebruik blijkt. Het is immers de bedoeling dat bedrijven de recuperatie van de btw die ze bij de aankoop van een bedrijfswagen betaald hebben, beperken op basis van het werkelijke gebruik dat van de bedrijfswagen wordt gemaakt. De recuperatie zal van meet af aan uitgesloten zijn in de mate dat er sprake is van privégebruik. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die nieuwe btw-regels begin vorig jaar in werking zouden treden. De wet was met ingang van 2011 in die zin aangepast. Maar niemand leek daar in de praktijk veel belang aan te hechten. De poppen gingen aan het dansen toen de belastingadministratie eind oktober met een beslissing op de proppen kwam, waarin zij de nieuwe wetgeving becommentarieerde en doodleuk liet weten dat ze ervan uitging dat iedereen de nieuwe regels met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zou toepassen. Dat leidde tot een storm van protest. Vooral ook omdat de nieuwe regeling minstens in een aantal gevallen tot een verhoging van de belastingdruk zal leiden. Het protest had tot gevolg, dat vrijwel onmiddellijk besloten werd de uitwerking van de administratieve beslissing voorlopig op te schorten. Inmiddels heeft de belastingadministratie laten weten, dat - wat bedrijfswagens betreft - alles voor 2011 effectief bij het oude kan blijven. Voor 2012 is er allicht geen ontkomen meer aan. Dat betekent dat bedrijven en gebruikers van bedrijfswagens nu meteen twee omwentelingen te slikken krijgen: de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard en de nieuwe regeling voor de berekening van de aftrekbare btw op bedrijfswagen. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.be JAN VAN DYCKBedrijven moeten in de nieuwe btw-regeling een hele kilometer-administratie bijhouden.