TWEEDEHANDS.
...

TWEEDEHANDS.Nieuw kopen is fijn, maar een tweedehandskoopje kan best voordelig zijn. Steeds meer verbruikers in de Verenigde Staten blijken die mening toegedaan, zodat de tweedehandsmarkt heel wat ondernemers aantrekt.Vorig jaar steeg de verkoop in de Amerikaanse tweedehandszaken met meer dan 10 %, zo vertelt Susan Whittaker, voorzitster van de National Association of Resale & Thrift Shops. Het ledenaantal van deze organisatie groeit met 25 % per jaar. De omzet van Goodwill Industries International, een grote firma voor tweedehandsartikelen, steeg van 359 miljoen dollar (10,8 miljard fr.) in 1991 naar 513 miljoen dollar (15,4 miljard fr.) in 1995. In het verleden liep de verkoop niet altijd even schitterend : armoedig uitziende winkels schrikten nogal wat klanten af. De verkoop werd niet goed aangepakt en er heerste een mentaliteit dat tweedehands synoniem was van minderwaardig, met het gevolg dat de tweedehandsmarkt tot voor kort erg marginaal bleef."De mening van de consument over tweedehandsspullen is sterk veranderd," zegt Amy Helgren van de firma Second Child in Chicago. "De mensen zijn meer praktisch gaan denken ; ze zien nu ook in dat hergebruik milieuvriendelijker is dan verkwisting." De rommelige en stoffige winkels met tweedehandsproducten hebben plaats geruimd voor aantrekkelijke zaken die uitstekend geleid worden. "De meeste mensen zien zelfs het verschil niet meer met gewone winkels waar nieuwe producten verkocht worden," aldus Millie Shaffer, uitgeefster van het maandelijks vakblad The Resale Connection. Ook het aanbod is geëvolueerd. Vroeger werd er voornamelijk kleding verkocht ; nu gaat het om meubilair, computers, cd's en sportartikelen. Grow Biz International Inc. uit Minneapolis heeft zelfs een franchiseketen voor tweedehandsspullen opgericht die nu al 1000 winkels telt. De firma biedt vijf concepten van tweedehandszaken, met ronkende namen zoals Play It Again Sports, Once Upon A Child, Computers Renaissance, Music Go Round en Disc Go Round. Heel wat ondernemers openen graag een tweedehandszaak omdat de investeringskosten laag zijn. Sommigen spreken van 2000 dollar (60.000 fr.), maar een bedrag van 5000 tot 10.000 dollar (150.000 tot 300.000 fr.) is realistischer.National Association of Resale & Thrift Shops, 20331 Mack Ave., Detroit, MI 48236, USA ; tel. (00-1-810) 294.67.00, fax (00-1-810) 294.67.76.Goodwill Industries International, 9200 Wisconsin Ave., Bethesda, MD 20814, USA ; tel (00-1-301) 530.65.00.Second Child, 954 W. Armitage, Chicago, IL 60614, USA ; tel. (00-1-312) 883.08.80.The Resale Connection, P.O. Box 562, Palm Harbor, FL 34682, USA ; tel. (00-1-813) 786.70.47.Bron : Entrepreneur, oktober '96 ; tel. (00-1-714) 361.23.25, fax (00-1-714) 755.42.11.