Het Fonds Pater Louis Bruyns s.J. bestaat uit twee scholarships: Trends Scholarship en Bruyns Scholarship. Trends Scholarship stelt twee beurzen ter beschikking aan studenten uit ontwikkelingslanden die zijn toegelaten tot een basisopleiding (kandidaat, licentiaat) of een voortgezette opleiding aan de UA, en aan studenten van de UA die tijdens een reguliere opleiding gedurende een periode gaan studeren in een ontwikkelingsland. Ook Bruyns Scholarship ...

Het Fonds Pater Louis Bruyns s.J. bestaat uit twee scholarships: Trends Scholarship en Bruyns Scholarship. Trends Scholarship stelt twee beurzen ter beschikking aan studenten uit ontwikkelingslanden die zijn toegelaten tot een basisopleiding (kandidaat, licentiaat) of een voortgezette opleiding aan de UA, en aan studenten van de UA die tijdens een reguliere opleiding gedurende een periode gaan studeren in een ontwikkelingsland. Ook Bruyns Scholarship stelt twee beurzen ter beschikking. Voor studenten uit een ontwikkelingsland die een studie aan de UA aanvatten, bedraagt de studiebeurs maximaal 625 euro per maand. De beurs wordt toegekend voor een maximumduur van tien maanden. De studenten moeten het voornemen hebben om hun opleiding te valoriseren in hun land van oorsprong of in een ander land in ontwikkeling.Het nieuwe Fonds wordt genoemd naar pater Louis Bruyns (1919-2001), missionaris, kadervormer en bestuurder in Afrika. Na zijn terugkeer in België (1968) speelde hij een belangrijke rol in de Antwerpse universitaire gemeenschap. Hij was professor aan Ufsia, directeur van het Instituut voor Postuniversitair Onderwijs - een voorloper van de University Antwerp Management School - en rector van Ufsia. Na zijn emeritaat werd pater Bruyns voorzitter van het Gemeenschappelijk Bureau Universiteit Antwerpen, de motor van de samenwerking tussen de Antwerpse universitaire instellingen. Aan de UA zal onder meer de jezuïtische traditie worden gekoesterd. In de steigers staat het Universitair College Sint-Ignatius Antwerpen ( Ucsia). Ucsia organiseert een eerste zomerschool in 2003, zal doctorale studenten begeleiden en gastprofessoren van over de hele wereld gedurende een jaar onthalen. Het initiatief voor dit nieuwe fonds sluit aan bij twee bestaande samenwerkingsverbanden tussen het blad en het maatschappelijke middenveld. Incofin (ex- Company Partnership Plan) is een humanitaire financiële organisatie waaraan Trends en Managers van het Jaar actief meewerken. Incofin sluit peterschappen af tussen bedrijven uit de Eerste en de Derde Wereld. Het opent in Zuid-Afrika bijvoorbeeld een bedrijvencentrum voor KMO's van zwarten en kleurlingen. De Stichting Trends, gestart bij de 25ste verjaardag van Trends, gaat haar tweede werkjaar in. De Stichting Trends brengt allochtone jongeren samen met Vlaamse topondernemers tijdens bedrijfsbezoeken en discussies. De Stichting Trends werkt onder meer samen met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en de Leuvense studentenvereniging voor allochtonen, Ex Oriente Lux. F.C.