Minimum 10.000 kilometer. Dat is het tekort aan riolen in Vlaanderen. Volgens de VlaamseMilieumaatschappij ( VMM) is slechts 53% van de huishoudens aangesloten op een waterzuiveringsstation. Het semi-overheidsbedrijf Aquafin blokkeert 260 miljoen euro aan projecten omdat de gemeenten niet met hun aanleg van riolen volgen. Maar de l...

Minimum 10.000 kilometer. Dat is het tekort aan riolen in Vlaanderen. Volgens de VlaamseMilieumaatschappij ( VMM) is slechts 53% van de huishoudens aangesloten op een waterzuiveringsstation. Het semi-overheidsbedrijf Aquafin blokkeert 260 miljoen euro aan projecten omdat de gemeenten niet met hun aanleg van riolen volgen. Maar de lokale besturen hebben geen geld. Dat gebrek aan infrastructuur leidt tot veel wateroverlast, zegt Marina De Backer, woordvoerster van de betonfederatie FEBE. "De voorbije kwarteeuw zijn zo'n 37.500 gezinnen het slachtoffer van overstromingen geweest. Dat kostte de overheid 100 miljoen euro aan uitkeringen via het Rampenfonds." De oorzaken liggen volgens De Backer voor de hand. Verharde wegen en terreinen verhinderen de natuurlijke doorsijpeling van regenwater in de bodem. En door de aangroei van de bevolking raken ook de natuurlijke overstromingsgebieden volgebouwd. Als remedie subsidieert de Vlaamse minister van Leefmilieu Vera Dua ( Agalev) nu de riolen voor 100%. Maar deze oplossing zal volgens de betonfederatie de situatie niet substantieel verbeteren. De Backer: "De lokale overheid moet nog altijd de kosten voor de heraanleg van de straten zelf ophoesten. En daar wringt het schoentje. Daarom pleiten wij voor alternatieve financiering, zoals een publiek-private samenwerking. Onze leden zijn bereid in dergelijke constructies te stappen." De Backer betreurt het daarom dat FEBE niet betrokken is bij het overleg rond het integrale waterbeleid. Als oplossing voor de wateroverlast stelt FEBE een aantal aanvullende maatregelen voor, zoals het tijdelijk opslaan van hemel- en oppervlaktewater. De Backer: "Dat is mogelijk door de aanleg van bufferbuizen, waterdoorlatende buizen en poreuze straatstenen en -tegels. Dergelijke materialen verbeteren de absorptie van het regenwater in verstedelijkte gebieden met de helft. In Duitsland werkt dat systeem met veel succes."E.P. [{ssquf}]