Een overname hoeft niet altijd veel voeten in de aarde te hebben. Amper één maand nadat de topmensen elkaar toevallig hadden ontmoet, nam Drukkerij Schaubroeck zijn streek- en sectorgenoot Drukkerij De Muyter over. Met deze acquisitie is Drukkerij Schaubroeck niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar nam het bedrijf Drukkerij Van Wassenhove (Oudenaarde) en in 2001 ook al het handelsfonds en het machinepark van het failliete Van Eetvelde (Sint-Martens-Latem) over. "We waren toe aan verdere expansie. Naast de versterking van ons verkoopteam, hebben we ook de overname van een andere drukkerij overwogen. Daarbij dachten we onder andere aan Drukkerij De Muyter", zegt Sabin Naeye. Financieel en personeelsdirecteur Naeye hoopt overigens dat Schaubroeck dankzij de nieuwe overname dit jaar nog de historische kaap van 25 miljoen euro omzet zal ronden.
...

Een overname hoeft niet altijd veel voeten in de aarde te hebben. Amper één maand nadat de topmensen elkaar toevallig hadden ontmoet, nam Drukkerij Schaubroeck zijn streek- en sectorgenoot Drukkerij De Muyter over. Met deze acquisitie is Drukkerij Schaubroeck niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar nam het bedrijf Drukkerij Van Wassenhove (Oudenaarde) en in 2001 ook al het handelsfonds en het machinepark van het failliete Van Eetvelde (Sint-Martens-Latem) over. "We waren toe aan verdere expansie. Naast de versterking van ons verkoopteam, hebben we ook de overname van een andere drukkerij overwogen. Daarbij dachten we onder andere aan Drukkerij De Muyter", zegt Sabin Naeye. Financieel en personeelsdirecteur Naeye hoopt overigens dat Schaubroeck dankzij de nieuwe overname dit jaar nog de historische kaap van 25 miljoen euro omzet zal ronden. De financiering van de deal was vlug rond. Niet te verbazen want het bedrijf moest slechts voor een derde van de totale overnameprijs - die overigens niet publiek wordt gemaakt - vreemd kapitaal aanspreken. Ook al wordt verdere expansie in de toekomst niet uitgesloten, de komende twee jaar ligt de focus bij Schaubroeck in de eerste plaats op de integratie van de nieuwste overname. Stilaan begint het bedrijf zich op te maken voor de viering van zijn honderdste verjaardag. De drukkerij uit 1911 lijkt in niets meer op de gediversifieerde groep die Schaubroeck inmiddels is geworden. Gabriël Schaubroeck begon destijds in Nazareth als gelegenheidsdrukker, maar als zoon van de toenmalige gemeente- secretaris ontdekte hij snel het onontgonnen segment van de lokale besturen, zeg maar gemeenten en OCMW's. Op die manier groeide Schaubroeck uit tot een bevoorrechte partner van de overheid en kreeg de titel bestuursdrukkerij. Toch voert men bij Schaubroeck die titel momenteel niet meer in het vaandel. "Die vlag dekt absoluut niet meer de lading", zegt productiedirecteur Marc De Vos. "Ons klantenbestand mag dan nog wel een ruime waaier aan overheden tellen - van de gemeenten over provincies en gewesten tot de federale staat - tegenwoordig komt nog amper 5 % van onze drukorders van openbare besturen. We richten onze pijlen dan ook hoofdzakelijk op het commerciële drukwerk. We investeren voortdurend in kleurendrukpersen op groot formaat, die aangestuurd worden door een sterk geautomatiseerde prepressafdeling. Daarnaast spelen we met onze digitale persen in op de groeiende markt van printing-on-demand, waar we te maken krijgen met kleinere oplagen en zeer korte levertermijnen." Dat de publieke sector steeds minder belangrijk werd, had alles te maken met de intrede van de nieuwste technologieën in de tweede helft van de vorige eeuw. Voortaan konden de openbare besturen gemakkelijk zelf hun documenten afdrukken, wat meteen een gestage afname van drukorders betekende voor het Oost-Vlaamse bedrijf. Schaubroeck reageerde op de negatieve marktevolutie in zijn marktsegment door te kiezen voor productinnovatie. Zo kwam er een informaticapoot die zich toelegde op de specifieke IT-noden van de lokale besturen. Naar eigen zeggen heeft 45 % van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's minstens één toepassing van Schaubroeck draaien. Voorheen had het bedrijf zich ook al toegelegd op de loonberekening van de lokale besturen. Strikt genomen mag Schaubroeck de titel van 'sociaal secretariaat' niet voeren, maar toch worden hier de weddes en lonen van meer dan 70.000 ambtenaren berekend. Maar liefst 440 Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's doen een beroep op deze dienstverlening. "Traditioneel staan we sterk in de provincies Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. We mikken op de kleine tot middelgrote gemeenten en steden. In ons klantenbestand figureren ook namen als Kortrijk, Oostende, Leuven en Sint-Niklaas, die elk toch meer dan duizend werknemers tellen. Antwerpen, Gent en Brussel behoren bewust niet tot onze doelgroep", aldus Sabin Naeye. De hr- en IT-divisies van Schaubroeck organiseren heel wat opleidingscursussen voor klanten. Vroeger huurde het bedrijf daarvoor hotels af. Dat is natuurlijk een dure zaak en bovendien waren de technische faciliteiten soms ontoereikend. Daarom investeerde het bedrijf in een eigen seminariecentrum met onder andere een auditorium tot 200 personen. Ook derden kunnen van deze faciliteiten gebruikmaken. De bezet- tingsgraad van de 'Aula Omnia' loopt ondertussen op tot 80 %. De overname van drukkerij De Muyter hertekende alvast de bedrijfsstructuur. Vroeger vielen alle divisies onder de koepel van de nv Schaubroeck. De grafische activiteiten worden nu ondergebracht in de overgenomen drukkerij De Muyter, die de nieuwe naam Drukkerij Schaubroeck nv krijgt. De dienstverlenende activiteiten blijven bij de nv Schaubroeck. Op die manier ontstaan er twee bedrijven waarmee Frédéric Schaubroeck aangeeft al heel vroeg met zijn opvolging bezig te zijn. Hij heeft namelijk twee kinderen, die al de vierde generatie vertegenwoordigen. Zonder de code-Buysse te vernoemen, doet hij op zijn manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Schaubroeck is al jaren ISO-gecertificeerd en werkt momenteel volop aan een milieucharter. "Enige aandeelhouder zijn, heeft ook zo zijn voordelen. De beslissingslijnen zijn superkort. Daardoor kan je heel snel handelen. Dat hebben we bewezen met de overname van De Muyter", aldus Frédéric Schaubroeck. (T) Door Dirk Van Thuyne / Foto Thomas de Boever