Artificiële intelligentie is overal. Het bedrijfsleven en de consumenten beseffen dat nog te weinig, is de stelling van Geertrui Mieke De Ketelaere in Mens versus machine.
...

Artificiële intelligentie is overal. Het bedrijfsleven en de consumenten beseffen dat nog te weinig, is de stelling van Geertrui Mieke De Ketelaere in Mens versus machine.Gepersonaliseerde advertenties op internet? Artificiële intelligentie. Zelfregelende verkeerslichten op de hoek van de straat? Artificiële intelligentie. Technologische snufjes in uw wagen? Artificiële intelligentie. Ongewenste e-mails die spontaan naar de spammap worden afgeleid? Ook artificiële intelligentie. Met een duizelingwekkende snelheid zet artificiële intelligentie haar opmars voort in alle geledingen van de maatschappij. De vraag is waar en wanneer de grenzen worden bereikt. Artificiële intelligentie veroorzaakt ook ongerustheid. Wat is de rol van de mens in dat verhaal? Zal de machine het niet meer en meer overnemen van het menselijke brein? De Ketelaere kent die materie. Ze heeft de afgelopen 25 jaar voor verschillende multinationals gewerkt aan alle aspecten van data en analyse. Vandaag is ze programmadirecteur bij imec, waar ze verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de uitrol van de artificiële-intelligentiestrategie. Ze gaat in haar boek voorbij de hype en heeft zowel oog voor de believers als de non-believers. Aan de positieve zijde staat Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook. Hij roemt artificiële intelligentie voor haar positieve impact. Ze droeg bij tot het succes van zijn bedrijf. De kans dat de technologie slecht is voor de mens en de maatschappij, is volgens hem klein. Bij de critici wordt Elon Musk opgevoerd. Hij is bezorgd over de diepere dreiging van artificiële intelligentie op de mensheid. Musk noemde de techniek zelfs een fundamentele bedreiging voor de beschaving. Geertrui Mieke De Ketelaere zoekt naar een middenweg tussen Musk en Zuckerberg. Ze wijst op de gevaren voor onze privacy door het incorrecte gebruik van data en onbewust ingebouwde vooroordelen in automatische systemen. Maar ze behoedt de lezer ook voor doemdenken. Artificiële intelligentie is een blijver, zal de economie beter maken, saaie en gevaarlijke taken wegnemen bij mensen, en zo onze levens beter maken. Van de overheid mag worden verwacht dat ze een kader van regels en wetgeving in het leven roept, die gebruikers beschermt.