België is de eerste markt die we buiten Frankrijk hebben betreden", zegt Didier Bouvignies, die verantwoordelijk is voor het beheer bij Rothschild Gestion. Hij komt regelmatig naar België om zijn strategie toe te lichten. "Ons beheerproces bestaat uit drie fases. Eerst bepalen we welk resultaat de markt verwacht en welke graad van onzekerheid die verwachting inhoudt. Ten tweede zijn we niet bang af te wijken van de consensus, als we denken dat de verwachtingen van de markt fout zijn. Ten slotte moet een risicopremie ons belonen als we tegen de stroom in roeien. Zelfs uitstekende beheerders nemen slechts drie op de vijf keren goede beleggingsbeslissingen."
...

België is de eerste markt die we buiten Frankrijk hebben betreden", zegt Didier Bouvignies, die verantwoordelijk is voor het beheer bij Rothschild Gestion. Hij komt regelmatig naar België om zijn strategie toe te lichten. "Ons beheerproces bestaat uit drie fases. Eerst bepalen we welk resultaat de markt verwacht en welke graad van onzekerheid die verwachting inhoudt. Ten tweede zijn we niet bang af te wijken van de consensus, als we denken dat de verwachtingen van de markt fout zijn. Ten slotte moet een risicopremie ons belonen als we tegen de stroom in roeien. Zelfs uitstekende beheerders nemen slechts drie op de vijf keren goede beleggingsbeslissingen." Het is dus zaak waarden te vinden waarvan het neerwaartse potentieel vrij beperkt is en het herstelpotentieel aanzienlijk. Die selectie maakt Bouvignies na een wereldwijde macro-economische analyse, die bepaalt hoe de portefeuille sectoraal en geografisch wordt verdeeld. "We combineren een top-down- en een bottom-upvisie. Onze sterkste overtuigingen komen naar voren als die twee analyses dezelfde signalen geven. Op het hoogtepunt van een cyclus hebben we de neiging monetaire activa en obligaties te overwegen, terwijl we anders sterk inzetten op aandelen." Didier Bouvignies is vrij gerust in de wereldwijde economische vooruitzichten, ondanks de vrees die afgelopen zomer is ontstaan. "China is niet uitgedraaid op de ramp die was voorspeld, en de Verenigde Staten blijven een groei tussen 2 en 2,5 procent halen, terwijl de inflatie onder controle blijft." Hij blijft niettemin erg voorzichtig voor de opkomende markten. "Volgens mij is het te vroeg om ernaar terug te keren. Wij wachten de verkoopgolf af eer we beleggen in die landen." Bouvignies is ook gecharmeerd door Europa. "De groeivooruitzichten zijn er sinds begin dit jaar niet meer neerwaarts herzien. De werkgelegenheidscijfers verbeteren overal, zelfs in moeilijke landen als Italië en Frankrijk. De eurozone is goed gepositioneerd om haar historische achterstand op de Verenigde Staten in te halen." Het is dan ook geen verrassing dat twee derde van de aandelenportefeuille is belegd in de eurozone, met een voorkeur voor grote kapitalisaties als Saint-Gobain, Veolia en Mediaset, en voor financiële waarden in Frankrijk en perifere eurolanden. "Er zijn veel aandelen die mooie prestaties kunnen neerzetten in een context van lage groei", zegt Bouvignies. "Maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met grote groeiwaarden, onder meer in de consumptiesector. Die hebben op de aandelenmarkten een beetje de rol van de Duitse overheidsobligaties gespeeld. Voor ons zijn ze meer dan correct gewaardeerd." In de portefeuille van R Club en R Alizés, de twee fondsen die Didier Bouvignies samen met Philippe Chaumel beheert, zitten min of meer dezelfde waarden. Alleen de verhouding tussen aandelen en obligaties verschilt. R Club kan tussen 20 en 80 procent investeren in aandelen, bij R Alizés kan dat deel van de portefeuille niet groter zijn dan 30 procent. De belegging in aandelen van beide producten ligt dicht bij het maximum. Over de afgelopen tien jaar heeft R Club een gemiddelde jaarlijkse prestatie van bijna 7 procent neergezet. Dat toont aan dat het fonds zwaar beursweer kan doorstaan en de markt goed volgt in hausseperiodes. Sinds begin dit jaar is R Club met ruim 11 procent gestegen, wat zijn vijfsterrenrating van Morningstar rechtvaardigt. In zijn recentste rapport over R Club onderstreept de analist van Morningstar dat "de aanpak van de twee beheerders zijn waarde heeft bewezen en dat het team stabieler is dan dat van veel sectorgenoten. Dit fonds richt zich vooral tot liefhebbers van sterke sensaties, met een volatiliteit die behoort tot de hoogste van zijn categorie. Die volatiliteit wordt over het algemeen weldoordacht gebruikt, aangezien het fonds behoort tot de beste producten over een periode van tien jaar." R Alizés is een jonger fonds, dat werd opgericht op verzoek van institutionele klanten die zich niet te veel wilden blootstellen aan de aandelenmarkten. Het fonds biedt meer gemoedsrust aan beleggers die zich geen sterke koersschommelingen kunnen veroorloven. Het heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 8 procent neergezet sinds zijn oprichting in juli 2012, waardoor het in de kopgroep van de flexibele mixfondsen met een defensief profiel zit. Ook Carmignac Patrimoine, Ethna Aktiv en DNCA Eurose behoren tot dat segment. Deze zomer werd het fonds bekroond met een vijfsterrenrating. Didier Bouvignies is vrij scherp over zijn concurrenten, zonder hen bij naam te noemen. "Tijdens de financiële crisis hebben de fondsbeheerders die de beste prestaties hebben neergezet, de markt volledig verlaten om hun portefeuille te beschermen. Maar ze vergeten dat 2008 een uitzonderlijk jaar was. De strategie om de beurzen te verlaten zodra de volatiliteit oploopt tot meer dan 5 procent, komt erop neer dat je aandelen duurder terugkoopt dan dat je ze hebt verkocht. De crisissen die daarna zijn gevolgd, waren even snel vergeten als ze waren ontstaan, ondanks correcties tussen 5 en 15 procent." Die fondsen zitten in een impasse, vindt Bouvignies. Door de lage rente kunnen ze niet langer een goed rendement halen uit obligaties. "Een stijging van de obligatierente met 1 procent zal leiden tot een verlies van 6 à 7 procent op dat deel van de portefeuille. Het beleggingsklimaat is veel complexer sinds begin dit jaar. Dat kun je opmaken uit de prestaties van een groot aantal defensieve gemengde fondsen. Het is niet langer mogelijk om het even welke obligatie te kopen en de winsten ervan op te strijken. Defensieve fondsen moeten het verschil maken met weloverwogen keuzes." Frédéric Dineur"De eurozone is goed gepositioneerd om haar historische achterstand op de Verenigde Staten in te halen"