Een bedrijf wordt erop betrapt dat het jarenlang 1 miljoen euro zwarte overuren heeft uitbetaald. Het geld komt van leveringen waarop ook geen btw is voldaan. Vroeger volgde dan meteen een belastingaanslag van 309 procent op zogenoemde geheime commissielonen. Dat tarief is na het aantreden van de regering-Michel teruggebracht tot 103 procent. Maar daarmee is de factuur van de btw en de socialezekerheidsbijdragen nog niet vereffend. Als drie ambtenaren - die van de inkomstenbelastingen, de btw en de RSZ - hun zwaarste geschut bovenhalen, komt de rekening nog altijd uit boven 200 procent, of in ons voorbeeld 2 miljoen euro.
...