De Dendermondse binnenstad huisvest een buitenbeentje in het Vlaamse onderwijslandschap. Een kleinschalig jongensinternaat biedt er alleen de klassieke Latijnse humaniora aan. De Abdijschool geniet een sterke reputatie in zakenkringen en trekt leerlingen aan uit het hele land.
...

De Dendermondse binnenstad huisvest een buitenbeentje in het Vlaamse onderwijslandschap. Een kleinschalig jongensinternaat biedt er alleen de klassieke Latijnse humaniora aan. De Abdijschool geniet een sterke reputatie in zakenkringen en trekt leerlingen aan uit het hele land. "De kracht van de school zit vooral in het pedagogisch opvoedende project. Dankzij de kleinschaligheid kunnen we elke leerling individueel benaderen," zegt dom Pieter Batselier, rector van de Abdijschool. Maar de schaalvergroting in het onderwijs vormde een bedreiging voor de identiteit van de school. Bovendien was het leerlingenaantal dit schooljaar gedaald tot onder de rationaliseringsnorm van 175. Dom Pieter Batselier: "Het gevaar bestond dat de school moest afbouwen." Gelukkig kon - en kan - de school rekenen op steun van het bedrijfsleven. Veel oud-leerlingen hebben het ver geschopt: mensen als Karel De Boeck ( Fortis) en Dirk Lannoo ( Katoen Natie) zijn ervan overtuigd dat een school zoals deze nodig is in Vlaanderen. Dom Pieter Batselier: "Zij bieden logistieke steun: knowhow op het vlak van management en externe communicatie. Met hun hulp zullen we het leerlingenaantal weer opkrikken." Financiële steun krijgt de Abdijschool niet, verzekert dom Pieter Batselier. "En lobbywerk komt er ook niet aan te pas. Dat is trouwens niet nodig: beleidsmensen zijn wel degelijk overtuigd van ons project. Het doet me plezier dat de onderwijsoverheid een zekere vorm van variatie toelaat." De Vlaamse Onderwijsraad ( Vlor) gaf op 1 juni unaniem een gunstig advies voor de school. En dus ziet de toekomst er weer wat roziger uit. Pieter Batselier: "We kunnen leerlingen volgend schooljaar wettelijk inschrijven en de subsidiëring van de overheid zal op geen enkel ogenblik in het gedrang komen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we volgend schooljaar weer vlot de kaap van 175 leerlingen halen." De Abdijschool stapt ook in een van de 75 scholengemeenschappen die het katholiek onderwijs per 1 september zal vormen, "maar aan ons pedagogisch project verandert er niets," zegt dom Pieter Batselier, die nog beklemtoont dat de Abdijschool geen eliteschool is: "Onze leerlingen komen uit alle sociale milieus. Ik spreek hier iedereen aan met meneer. Dat principe wordt geapprecieerd. Niet de portemonnee - het kostgeld bedraagt 90.000 frank per jaar -, maar de visie over opvoeding bepaalt de keuze van de ouders."