Fiscaliteit loopt als een rode draad door de carrière van Gert Van den Berg. Nadat hij was afgestudeerd als jurist aan de Universiteit Antwerpen en na een jaar Vlerick, ging hij ruim twintig jaar geleden aan de slag als belastingconsulent bij KPMG. In 2004 benaderde een headhunter hem om de fiscale afdeling van RSM op te zetten. Hij ging de uitdaging aan en werd er na enkele jaren partner. Sinds vorig jaar is hij de CEO van het bedrijf. Daarnaast is hij docent aan de Karel de Grote Hogeschool en gastdocent aan de Antwerp Management School.
...

Fiscaliteit loopt als een rode draad door de carrière van Gert Van den Berg. Nadat hij was afgestudeerd als jurist aan de Universiteit Antwerpen en na een jaar Vlerick, ging hij ruim twintig jaar geleden aan de slag als belastingconsulent bij KPMG. In 2004 benaderde een headhunter hem om de fiscale afdeling van RSM op te zetten. Hij ging de uitdaging aan en werd er na enkele jaren partner. Sinds vorig jaar is hij de CEO van het bedrijf. Daarnaast is hij docent aan de Karel de Grote Hogeschool en gastdocent aan de Antwerp Management School. Waarom hebt u vorig jaar de functie van CEO aanvaard? GERT VAN DEN BERG. "De belangrijkste reden was dat je als CEO moet waken over de waarden van de onderneming. Die nalatenschap moet je koesteren. Ik ben trots op die waarden, onze onderneming en onze medewerkers. In die zin kun je het een droombaan noemen." Wat waren de belangrijkste uitdagingen? VAN DEN BERG. "Het is belangrijk dat we blijven inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Daarvoor hebben we de RSM Academy opgericht. Die heeft verschillende doelen. Naast de aandacht voor technische materies willen we onze mensen ook wat meegeven over de wereld. Daarom behandelen we ook maatschappelijke onderwerpen, gaand van micro- en macro-economische thema's tot aangepaste soft-skillsopleidingen. "Ook duurzaamheid in het bedrijf verdient onze permanente aandacht. Een derde uitdaging is onze toekomst. We organiseren tactische en strategische meetings over thema's zoals innovatie en digitalisering." Wat blijft u bij van uw eerste jaar als CEO? VAN DEN BERG. "De coronacrisis uiteraard. We beleven iets ongelooflijks als samenleving. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is de voorbije maanden gebleken dat we een echt gedreven team hebben. Heel wat van onze medewerkers hebben kleine kinderen, andere zitten alleen thuis. Het was heel knap hoe die mensen het gedaan hebben. In die periode is ook gebleken dat we een familie zijn die het voor elkaar opneemt. Had iemand het wat moeilijk, dan was er altijd wel iemand die zijn taak even overnam. We hebben ervoor gekozen niemand op technische of economische werkloosheid te plaatsen, uit principe. Wij willen als onderneming onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen." Hoe kijkt u naar de toekomst? VAN DEN BERG. "Ik denk dat we ons dienstenpakket zullen uitbreiden. Audit en accountancy zijn ons vertrekpunt, maar we moeten groeien door te diversifiëren. Ik ben er ook van overtuigd dat we door de coronacrisis anders zullen gaan werken. Het belang van IT, telewerk en glijdende uren zal toenemen. Daarin hebben we al geïnvesteerd. Maar ook de relatie met de klant zal grondig veranderen."