Nordea is een Scandinavische financiële groep die in 2000 ontstond uit fusies en overnames van regionale banken. Naast haar bankactiviteiten heeft ze ook expertise ontwikkeld in fondsenbeheer. Nordea beheert ongeveer 150 miljard euro aan activa en is volop bezig zijn fondsen te internationaliseren. In domeinen waarin het niet over eigen beheerteams beschikt, doet het een beroep op externe partijen, om zijn cliënten een uitgebreid gamma van producten te kunnen aanbieden.
...

Nordea is een Scandinavische financiële groep die in 2000 ontstond uit fusies en overnames van regionale banken. Naast haar bankactiviteiten heeft ze ook expertise ontwikkeld in fondsenbeheer. Nordea beheert ongeveer 150 miljard euro aan activa en is volop bezig zijn fondsen te internationaliseren. In domeinen waarin het niet over eigen beheerteams beschikt, doet het een beroep op externe partijen, om zijn cliënten een uitgebreid gamma van producten te kunnen aanbieden. Enkele fondsen van Nordea zijn be-schikbaar in België. Een van de interessantste is het Nordea-1 North American All Cap Fund, dat in de Verenigde Staten wordt beheerd door Eagle Asset Management. Met een vermogen van meer dan 2 miljard euro en een stijging van bijna 60 procent sinds zijn lancering in 2012 heeft het fonds aantrekkelijke troeven voor beleggers die willen investeren in Amerikaanse aandelen. "De waardering van een aandeel is zeer belangrijk voor ons, maar we wegen dat criterium altijd af tegen de groeicapaciteit van de onderneming, zodat we een positie nooit te duur betalen", zegt beheerder John A. Pandtle. "Een bedrijf dat noteert met een korting moet dus minder groeien om onze interesse te wekken. Een onderneming met een duurder aandeel moet een sterkere winstgroei kunnen voorleggen. Om die afweging te maken, baseren we ons op de fundamenten van de groep. Daarnaast kiezen we voor stabiliteit. Meestal blijft een aandeel drie à vier jaar in portefeuille." Nordea-1 North American All Cap Fund is belegd in een veertigtal posities. De beheerders hebben uitgesproken sectorale voorkeuren. Als de waarderingen te hoog zijn opgelopen, weren ze bepaalde marktsegmenten zelfs helemaal uit de portefeuille. Pandtle ontkent dat de Amerikaanse markt te duur is. Hij verwacht dit jaar zelfs een dubbelcijferige groei voor Amerikaanse aandelen. "Maar het is niet realistisch een herhaling van het rendement van 2013 te verwachten." "In het verleden werd het einde van een hausse op de Amerikaanse aandelenmarkten meestal ingeluid door een monetaire verstrakking van de Federal Reserve. We staan nog ver van dat scenario, aangezien de monetaire autoriteiten nog altijd ongerust zijn over de duurzaamheid van het economische herstel", aldus Pandtle. Volgens hem ligt de waardering van de Amerikaanse beurs nog altijd in lijn met de historische gemiddelden. "Er zijn nog altijd aantrekkelijke segmenten die zijn achtergebleven op de rest van de markt." In de portefeuille zijn vooral financiële, technologische en industriële aandelen sterk vertegenwoordigd. John A. Pandtle zegt dat hij belegt in de hele Amerikaanse financiële sector: gerenommeerde grootbanken, regionale banken en verzekeraars. Het fonds is onderbelegd in telecom, nutsbedrijven en de gezondheidszorg. "De waarderingen zijn daar te hoog opgelopen voor beleggers die uit zijn op hoge dividenden." Nordea-1 North American All Cap Fund Isin-code: LU0772958012 FRÉDÉRIC DINEUR