Toen het Amerikaanse bedrijf @Home een krap jaar geleden naar de beurs trok, haalde het op een drafje 800 miljoen dollar op. Nochtans bedroeg de boekwaarde nauwelijks 7,6 miljoen dollar. Een hedendaagse versie van de tulpenmanie? De investeerders repliceren dat de irrationaliteit niet in hun enthousiasme schuilt, maar in de boekhoudkundige benadering, die "irrelevante factoren zoals de inventaris van grondstoffen meerekent, maar de ontastbare troeven die de toekomst van de onderneming schragen, ...

Toen het Amerikaanse bedrijf @Home een krap jaar geleden naar de beurs trok, haalde het op een drafje 800 miljoen dollar op. Nochtans bedroeg de boekwaarde nauwelijks 7,6 miljoen dollar. Een hedendaagse versie van de tulpenmanie? De investeerders repliceren dat de irrationaliteit niet in hun enthousiasme schuilt, maar in de boekhoudkundige benadering, die "irrelevante factoren zoals de inventaris van grondstoffen meerekent, maar de ontastbare troeven die de toekomst van de onderneming schragen, negeert." Het voorbeeld stamt uit Blur van managementgoeroe Stan Davis (Future Perfect) en rijzende ster bij Ernst & YoungChristopher Meyer. Het adviesconcern tracht het boek op te blazen tot een hype. We twijfelen sterk aan de slaagkansen, zeker in het nuchtere Vlaanderen. Niet dat het boek een miskleun is. Vele lezers zullen het zelfs koesteren omwille van de puike verwerking van de vele tendensen die voortspruiten uit de digitalisering en globalisering. Een heus authentiek model om die nieuwe wereld te vatten, plaatst het auteursduo er echter niet tegenover. Ze weten zich wel mooi te redden dankzij talloze, behendig verwerkte voorbeelden, die fungeren als illustratie, maar ook als bron van hun bevindingen. Het boek ausculteert de actuele organisaties en maatschappijen, die in versneld tempo metamorfoseren tot een neveleconomie. Zo luidt althans onze vrije vertaling van de blur economy, waar je zowel de betekenissen vlek, smet, wazig als nevelig terugvindt. De economie wordt onscherp als gevolg van de snelheid waarmee de technologie en de markt veranderen, maar even goed als gevolg van de nieuwe relaties tussen de diverse stakeholders. In de Blur-economie wordt alles met alles verbonden, terwijl de materiële economie in steeds grotere mate ontastbaar wordt. Tussen een overzicht als inleiding en een korf raadgevingen om te slagen in de neveleconomie in, focussen de auteurs op drie thema's. In The Blur of Desires wordt de vervlechting van producten en diensten, van kopen en verkopen belicht. In The Blur of Fulfillment krijgen we een geleide rondrit door de netwerkeconomie. Ten slotte brengt The Blur of Resources de nieuwe rol van het kapitaal en het (letterlijke) zelfmanagement voor het voetlicht. Neem een voorbeeld aan David Bowie, die zijn eigen obligaties op de markt bracht. Je kan investeren in een deel van zijn toekomst, die bezegeld wordt door auteursrechten en optredens. Het refrein klinkt bekend: word de entrepreneur van jezelf. Stan Davis & Christoph Meyer, Blur - The Speed of Change in the Connected Economy. Capstone, 265 blz., (ong.) 1200 fr.LDD