Oorspronkelijk was het de bedoeling om de conferentie dit jaar in San José te organiseren, nog dichter bij Silicon Valley dus. Het thema van de snel verouderde nieuwe economie en het leedvermaak over de al te naïeve believers van vorig jaar was dan ook het belangrijkste. Overigens ging iedereen ervan uit dat de e-volutie verder gaat, maar steviger gefundeerd op traditionele zakelijke inzichten. Dit alles in het verlengde van het congresthema Old Truths, New Insights.
...

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de conferentie dit jaar in San José te organiseren, nog dichter bij Silicon Valley dus. Het thema van de snel verouderde nieuwe economie en het leedvermaak over de al te naïeve believers van vorig jaar was dan ook het belangrijkste. Overigens ging iedereen ervan uit dat de e-volutie verder gaat, maar steviger gefundeerd op traditionele zakelijke inzichten. Dit alles in het verlengde van het congresthema Old Truths, New Insights. Intussen hing de schaduw van 11 september wel over de conferentie. Zo werden de nodige besmuikte grapjes gemaakt over de hoge torens van het congreshotel. Bovendien bleek het van moed te getuigen in een vliegtuig gestapt te zijn. Een aantal sessies was dan ook geschrapt, omdat de sprekers niet waren komen opdagen. Met name Italianen, maar ook veel Amerikanen waren thuisgebleven. In Rotterdam hadden mijn twee strategiecollega's besloten alleen hun voetvolk af te vaardigen. In Maastricht het omgekeerde scenario: de delegatie van vier was teruggebracht tot de hoogleraar.Zelf vind ik het juist uitermate boeiend om op zulke momenten te reizen. De dubbele aanslag was al weer zes weken geschiedenis, maar de luchthaven van San Francisco leek wel uitgestorven. In de stad vielen mij in de winkelramen naast het meer commercieel-patriottische America Open for Business vooral kreten op als We are not afraid, met daarbij wat lugubere voorwerpen. In een boekhandel zelfs een grote display met in horrorletters Tales of Terror. Het heeft er wel ingehakt, dacht ik, tot het bij nader inzien pogingen bleken te zijn om consumenten voor te bereiden op Halloween. De thuisblijvers hadden dit vast niet overleefd. Het daklozenkrantje (in geen andere Amerikaanse stad bevinden de daklozenopvangcentra zich zo midden in het centrum) bevatte dan weer ongemeen kritische artikels over de oorlog in Afghanistan.Wat de thema's op het congres betreft, viel op dat _ op een enkele paper over strategische allianties na _ een thema als netwerken en clustering uit is. De nabijheid van Silicon Valley had de deelnemers op dit punt dus niet geïnspireerd. Maar het is waar: het thema is de voorbije jaren natuurlijk tot in den treure uitgemolken. Wel nog veel bijdragen over kennismanagement en leren, en over alle vormen van innovatie en e-business. Zeer hot, met veel papers (en eigenlijk beter passend bij het congresthema van vorig jaar, Strategy in the Entrepreneurial Millennium) waren echter vooral corporate venturing en corporate entrepreneurship: het organiseren van innovatie via durfkapitaalachtige constructies van grote ondernemingen. Voor mij een geruststelling, want niet toevallig heb ik daar samen met mijn Groningse medewerker Jan Waalkens, net een boekje over uit ( Innovatie2. Vernieuwingen in de innovatiefunctie van ondernemingen, Kluwer). Ik kom daar nog wel eens op terug in een volgende bijdrage. Onlangs waren er berichten dat corporate venturing sinds het leeglopen van de internetzeepbel al weer op zijn retour is. Maar dan vooral bij ondernemingen die vorig jaar nog snel een graantje wilden meepikken en dus net te laat en zonder veel overtuiging op die trein probeerden te springen. Les Vadasz, voorzitter van het grootste corporate venture fund, Intel Ca, dat in niet minder dan 500 start-ups heeft geïnvesteerd, benadrukte in San Francisco het strategische karakter van deze investeringen. Intel en vele andere zijn dan ook niet van plan deze activiteit terug te schroeven. Dany JacobsDe auteur is hoogleraar Strategisch Management aan de Rijksuniveriteit Groningen en Associate Dean van TSM Business School, de business school van de universiteiten van Groningen en TwenteInnovatie via durfkapitaalachtige constructies van grote ondernemingen is hét 'hot topic' van het moment.