Heidi Van der Weehe, zaakvoerder Ba...

Heidi Van der Weehe, zaakvoerder Baken Sterk Groenwerk; Renée van Turenhout, real estate companion March; Nathalie Van Gompel, gedelegeerd bestuurder Belisol Antwerp region.