OOST WEST, THUIS BEST.
...

OOST WEST, THUIS BEST.Campina Melkunie (CM), zelf een fusie van de twee zuivelbedrijven Campina en Melkunie, haalde vorig jaar een omzet van 6,5 miljard gulden (120 miljard frank) en is daarmee veruit de grootste zuivelcoöperatie van Nederland. De eerste buitenlandse acquisitie was Comelco in '91, begin '94 verwierf het 82,41 % van het Duitse beursgenoteerde bedrijf Südmilch. Een voorbode van de strategie. "Nederland, België en Duitsland. Daar en in de directe omgeving ligt onze thuismarkt, en daar richten wij onze groei-inspanning op. Ook met acquisities. De komende vier jaar willen wij langs die weg onze omzet substantieel verhogen", aldus Bernard Bijvoet, voorzitter van de hoofddirectie van Campina Melkunie, in een recent interview in Het Financieel Dagblad.Bijvoet zegt nog niet te weten waar de coöperatie wat gaat kopen, maar het ligt voor de hand dat er vooral in Duitsland wordt rondgekeken. Bij ons is de zuivelmarkt sinds eind jaren tachtig, begin jaren negentig verdeeld : de Waalse zuivel werd ingepalmd door de Fransen ( Union Laitière Normande), Comelco kwam in handen van Campina Melkunie en diverse Vlaamse coöperatieven concentreerden zich in de cv Belgomilk. Ook in Nederland liggen de verhoudingen vast. In het noorden domineert Friesland Dairy Foods en is er nog een aantal in kaas gespecialiseerde coöperaties. Coberco werkt in het oosten, terwijl Campina Melkunie in het westen en zuiden actief is. In Duitsland is de zuivelindustrie veel kleinschaliger en begint een proces van schaalvergroting op gang te komen. Campina Melkunie is een coöperatieve. De aandeelhouders zijn 9268 leden-melkveehouders. Bijvoet wil hen een goede melkprijs betalen, maar dat is niet zo eenvoudig. De afgelopen jaren ging er 7 % van de prijs per liter af, door vermindering van de Europese subsidies en door de productie van buiten de Europese Unie.Campina Melkunie moet daarom meer producten met toegevoegde waarde brengen en bij de traditionele producten 80 % van de omzet de kosten omlaag halen. Bijvoet : "Wij zijn een coöperatieve onderneming, dus is onze hoeveelheid melk een gegeven. Omdat we die melkplas moeten verwerken, blijven traditionele zuivelproducten heel belangrijk."Bijvoet spreekt van "een bovenmenselijke opgave" : de omzettoename in de toegevoegde waarde-producten in de komende vier jaar ligt tegen de 5 miljard frank aan. De rol van het nieuwe Comelco daarin lijkt essentieel.In de top van Campina Melkunie zitten enkele Belgen, zeg maar Vlamingen. Philippe Naert is adviseur van de Raad van Commissarissen (en voorzitter van de raad van bestuur van Comelco), baron Piet Van Waeyenberge maakt deel uit van de Raad van Commissarissen. Frans Rombouts is lid van de groepsdirectie.